Användarvillkor

Med anledning av de många möjligheter och risker som internet erbjuder, ber vi dig att följa dessa allmänna villkor för användning av vår webbplats, som vi har tagit fram för att skydda dig och oss själva. Tack för din medverkan.

1. Personuppgifter

Var god notera vår policy beträffande frågor om skydd av personuppgifter.

 

2. Uppdateringar av användarvillkoren

På grund av kontinuerliga tekniska och juridiska förändringar måste vi ibland komplettera och/eller uppdatera de befintliga användarvillkoren. Varje gång du besöker vår webbplats bör du därför kontrollera när den senaste versionen laddats upp. Den senaste uppdateringen gjordes i juli 2021.

3. Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter

Allt innehåll på vår webbplats inklusive men inte begränsat till texter, bilder, grafik och ljud- eller videofiler tillhör oss om inget annat uttryckligen anges. (Notera i detta sammanhang texten om hyperlänkar i nr 3.) Detta upphovsrättsskyddade innehåll får enbart användas, om inte uttryckligt tillstånd erhållits, för privat bruk och ej för offentlig eller kommersiell användning (hämtningar, återgivningar etc.). Ändringar, översättningar eller annan redigering eller bearbetning av innehållet får enbart göras med skriftligt förhandsgodkännande från Beiersdorf AB.

Obehörig användning eller missbruk av registrerade varumärken eller logotyper för Beiersdorf AB är förbjuden.

Observera att intrång i vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter kan få civilrättsliga och/eller straffrättsliga följder.

4. Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är enbart avsedd för användning av personer bosatta i det land som du valt på startskärmen för www.eucerin.com och i enlighet med alla lokala lagar. Materialet på denna webbplats, inklusive produkter, tjänster och information, är kanske inte relevant eller tillgänglig för platser utanför denna jurisdiktion. I den utsträckning som erbjudanden, produkter eller tjänster som görs tillgängliga eller kommuniceras via denna webbplats är förbjudna enligt tillämplig lag i landet som du har valt, upphävs de.  Besök www.eucerin.com och välj plats så förflyttas du till rätt sida.

Vi har varit mycket noggranna när vi sammanställt och validerat informationen på denna webbplats. Trots det kan vi inte ta något ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet och/eller kvalitet gällande denna information.

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser från andra leverantörer. Beiersdorf AB känner inte till innehållet på webbplatser från tredje part och lämnar ingen garanti eller tar något ansvar för olagligt innehåll eller andra juridiska intrång på webbplatser från tredje part. Beiersdorf AB tar dock omgående bort länkar eller innehåll om det kommer till vår kännedom att de/det bryter mot tillämpliga lagar.

Denna webbplats är utformad för att ge allmän information och den ersätter under inga omständigheter läkares eller annan sjukvårdspersonals råd. Kontakta en läkare eller specialist för sådan rådgivning. Beiersdorf AB tar inget ansvar för åtgärder som vidtas baserat på den information som finns på denna webbplats.

Användning av denna webbplats och hämtning av data sker på användarens egen risk. Beiersdorf AB tar inget ansvar för skador, framför allt på datafiler, maskinvara och/eller programvara som tillhör användaren, till följd av en sådan åtgärd. Ansvaret för avsiktlig och grov försumlighet påverkas inte.

 

5. Avslutande villkor

Om någon del av dessa villkor är eller blir olaglig, ogiltig eller omöjlig att tillämpa i någon jurisdiktion förblir övriga villkor giltiga eller tillämpningsbara i denna jurisdiktion.

 

Kontakta oss om du vill anmäla lagbrott rörande vår webbplats.

 

Beiersdorf AB

Theres Svenssons gata 13

417 55 Göteborg

Sverige

Telefon: +46 31 799 08 00

E-post

6. Ratings & Reviews

[Registrerad] Användare kan posta betyg och recensioner gällande våra produkter som presenteras på vår hemsida ("omdöme"), så länge innehållet inte är olagligt, obscent, hotfullt, ärekränkande, inkräktande på privatlivet, intrång i immateriella rättigheter, eller på annat sätt skadligt för tredje part och inte består av eller innehåller mjukvaruvirus, kommersiella eller politiska annonser, kedjebrev, massutskick, eller någon annan form av "spam". Beiersdorf förbehåller sig rätten att ta bort, redigera eller neka att publicera sådant innehåll.

Om användaren postar produktbetyg, ger användaren Beiersdorf en icke-exklusiv, royalty-fri, evig, oåterkallelig och fullt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda arbeten från, distribuera, och visa sådant innehåll över hela världen i alla medier.

Användaren ger Beiersdorf och eventuella underlicenstagare rätten att använda namnet eller den pseudonym som användaren har i samband med sin produktbetyg. Således, genom att lägga upp innehåll på hemsidan, representerar och garanterar användaren att han äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll som användaren postar; att innehållet är korrekt, att användningen av innehållet inte bryter mot dessa villkor; och att det inte kommer att orsaka skada på någon person eller enhet; och att användaren kommer att ersätta Beiersdorf för alla anspråk som härrör från det postade innehållet. Beiersdorf tar inget ansvar och påtar sig inget ansvar för innehåll som postas av användaren eller tredje part.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Du vill väl inte missa vad som händer i Eucerins härliga hudvärld. Fyll i och skicka in dina uppgifter nedan för att bli först att få de senaste nyheterna från Eucerin:

  • Läs om och testa våra nya produkter
  • Delta i tävlingar
  • Få senaste nyheterna inom hudvård
  • Få professionella hudvårdstips
  • Ta del av erbjudanden och kampanjer
  • Och mycket mer!

 

KONTAKTA EUCERIN

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar runt våra produkter
Skicka meddelande

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om Eucerin
Prenumerera