Användarvillkor

Med anledning av de många möjligheter och risker som internet erbjuder, ber vi dig att följa dessa allmänna villkor för användning av vår webbplats, som vi har tagit fram för att skydda dig och oss själva. Tack för din medverkan.

1. Personuppgifter

Var god notera vår sekretesspolicy beträffande frågor om skydd av personuppgifter.

 

 

2. Upphovsrätt

På vår webbplats www.eucerin.se använder vi material såsom bilder, fotografier, grafiska framställningar, logotyper, videofilmer, filmer, ljudfiler och text ("materialet"). Materialet tillhör Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20245 Hamburg, Tyskland (Beiersdorf) eller används av Beiersdorf genom licensavtal och skyddas av bestämmelser gällande tysk och internationell lagstiftning beträffande upphovsrätt, varumärken samt den enskildas rättigheter. Användning av materialet, utöver privat bruk, kräver föregående skriftligt tillstånd från Beiersdorf. Detsamma gäller alla ändringar - i synnerhet översättning eller annan typ av bearbetning - samt vidarebefordran av materialet. För materialet som uttryckligen erbjuds för nedladdning på webbplatsen (t.ex. i Beiersdorf Media Center) gäller särskilda villkor som anges för det aktuella materialet.

3. Ansvarsfriskrivning

Användare som laddar ned eller på annat sätt använder materialet gör det på egen risk. Beiersdorf kan inte hållas ansvarigt för skador till följd av sådan användning, i synnerhet skador på användares datafiler eller maskin- programvara. Ansvar för skador orsakade avsiktlig eller genom grov försummelse påverkas inte av detta. Beiersdorf kan inte hållas ansvarigt för intråg på tredje parts rättigheter.

Informationen på denna webbplats har sammanställts och kontrollerats med största noggrannhet. Beiersdorf kan dock inte ansvara för att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell. Denna webbplats är avsedd att användas som en källa till allmän information och ska inte på något sätt användas för att ersätta information och råd från läkare eller annan expertis.

4. Betyg och omdömen

Användare har möjlighet att lämna ett omdöme på våra produkter. Utöver att lämna ett omdöma kan användare ställa frågor och ge ytterligare information om dem själva och produkten de köpt.

När en användare lämnar ett omdöme accepterar användaren dessa användarvillkor, i synnerhet de följande villkoren för att lämna omdömen.

4.1 Villkor gällande omdömen

Genom att lämna ett omdöme på webbplatsen, ger användaren Beiersdorf utan ersättning de exklusiva rättigheterna att använda omdömet utan någon begränsning med hänsyn till tid, område, typ av användning. Detta innebär:

 • Beiersdorf har den exklusiva rätten att publicera, återskapa och utnyttja omdömet för sitt eget eller tredje parts syfte, i sin helhet eller som del, själva eller genom tredje part på det sätt de önskar vart som helst i världen för en obegränsad tidsperiod och via alla medier (offline så väl som online).
 • Beiersdorf har rätt att överföra de givna rättigheterna i helhet eller delvis till tredje part (i synnerhet företag inom Beiersdorf-koncernen) och ge licenser till tredje part.
 • Beiersdorf har rätten att korta ned omdömet
 • Om användaren delar sitt namn i omdömet, har Beiersdorf rätten, men är inte tvungna, att dela namnet när omdömet publiceras.

4.1 Otillåten användning av omdömen

Genom att lämna ett omdöme garanterar användaren att hen inte kommer lämna ett omdöme som:

 • Användaren vet är felaktigt.
 • Bryter mot upphovsrätt eller tredje parts rättigheter.
 • Bryter mot gällande lagstiftning
 • är ärekränkande, innebär förtal, är stötande eller diskriminerande mot en individ eller ett företag.
 • användaren har mottagit betalning eller annan belöning från tredje part.
 • innehåller information om andra webbplatser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer, eller någon annan personlig identifierbar information.
 • innehåller virus, maskar eller annan potentiellt skadlig programvara eller filer.

Beiersdorf förbehåller sig rätten att radera omdömen med olagligt innehåll, inkluderat men inte begränsat till omdömen som är diskriminerande, våldsamma, pornografiska, rasistiska eller innehåller kedjebrev, spammail eller annan form av "spam" eller att inte publicera sådant på webbplatsen.

5. Juridiska påföljder

Beiersdorf förbehåller sig rätten att blockera tillgång till inloggning på webbplatsen (där möjligt) för användare som bryter mot dessa villkor och/eller gällande lagbestämmelser. Om så sker tillåts inte användaren logga in och alla fortsatt användning blir därmed obehörig. Beiersdorf förbehåller sig rätten att väcka talan vid otillåten användning eller kränkning av rättigheter, i synnerhet kränkning av lagstadgade individuella rättigheter, varumärkesrättigheter, designrättigheter, upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter.

6. Generell information

Indivudaliteten eller ineffektiviteten av individuella stycken i dessa användarvillkor ska inte påverka giltigheten i helhet av användarvillkoren. På grund av tekniska innovationer och rättsliga ändringar uppdateras även användarvillkoren ibland. Om du vill rapportera rättsliga överträdelser på vår webbplats, tveka inte att kontakta oss.