Råvaror för högkvalitativ hudvård

Vad är palmolja (kärnolja)?

3 min read
Visa mer

Palmolja är en växtbaserad råvara som utvinns ur fruktköttet från oljepalmen, medan palmkärnolja utvinns ur oljepalmens frön. Den finns vanligtvis i livsmedel, kosmetiska produkter eller används för energi.

På grund av den höga avkastningen från palmgrödor och oljans unika egenskaper som råmaterial för kosmetiska ingredienser ökar efterfrågan stadigt. Inom kosmetikaindustrin kan derivat av palmkärnolja ingå i de emulgeringsmedel eller ytaktiva ämnen som behövs i emulsioner för att förse huden med tillräckligt med olja och fukt.

Varför diskuteras palmolja (kärnolja) i samband med hållbarhet?

Tyvärr har den stora efterfrågan på palmolja ofta lett till avskogning och andra ohållbara jordbruksmetoder. Skogar lagrar CO2 på ett naturligt och effektivt sätt, och den ständiga förstörelsen av dem bidrar i hög grad till klimatförändringarna. Vi på Eucerin tar detta på allvar och anser att för att skydda regnskogarna från avskogning bör palmkärnolja endast framställas på ett hållbart sätt.

Innehåller Eucerin-produkter palmolja?

Ja, Eucerin-produkter innehåller ingredienser som framställts av palmkärnolja. Sedan slutet av 2020 kommer dock 100% av dessa derivat från hållbara källor, i enlighet med RSPO:s (Roundtable on Sustainable Palm Oil) standard för massbalans.

Hur främjar Eucerin hållbar odling av palmolja?

Under flera år har vi haft ett nära samarbete med våra leverantörer för att främja ökad transparens i leveranskedjan och stödja insatser för att etablera och utöka en hållbar produktion av palmkärnolja.

Eucerins moderbolag Beiersdorf stödjer aktivt en hållbar ekonomi för palmkärnolja som inte leder till avskogning av regnskogar. Vi är aktiv medlem i Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) och Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP), två grupper som främjar en från början till slut hållbar ekonomi för palmkärnolja. De gemensamma målen för dessa grupper är att öka transparensen inom palmoljeindustrin och främja en hållbar omvandling av den. I slutet av 2020 hade vi uppnått vårt mål att endast använda 100% hållbart certifierad palmkärnolja och dess derivat. Det innebär att vi endast använder hållbart framställd palmkärnolja, baserat på den massbalansmodell som definieras av RSPO.

Våra ansträngningar sträcker sig även bortom vår egen upphandling. Under många år har vi samarbetat med icke-statliga organisationer och leverantörer för att stödja hållbar palmodling på plats. Genom att stödja småbrukare, till exempel genom att tillhandahålla högkvalitativa plantor och tillgång till vatten, bidrar vi inte bara till att förbättra jordbruksmetoderna utan skapar också positiva sociala effekter för lokalsamhällena.

Framsteg erkända av Carbon Disclosure Project (CDP)

Carbon Disclosure Project (CDP) vilken är en internationell, ideell organisation som uppmärksammar goda resultat när det gäller hantering och rapportering av viktiga miljöfrågor, har redan uppmärksammat våra ansträngningar.

En grön skogsglänta med träd som badar i solljus

Eucerins moderbolag, Beiersdorf, har varit en deltagande medlem i CDP sedan 2006. År 2021 erhöll vi betyget "A" i kategorin "Skog", där vi deltog med vårt omfattande "Palm Oil Program".

Mer läsning om hållbarhet