Om oss

Karriär på Beiersdorf

Våra anställda trivs med att arbeta för Beiersdorf och är stolta över företaget, dess värden och varumärken. Deras arbetsinsats och engagemang driver Beiersdorfs utveckling.

Vi uppmuntrar detta arbete genom utmanande arbetsuppgifter och mycket ansvar. Det gör att våra anställda kan höja ribban i alla delar av vår verksamhet – varje dag, redan från början.

Vår arbetsmiljö är en unik blandning av en vinnaranda och lagarbete – resultatdriven och vänlig på samma gång.

Vi värnar om både framgång och människor

Hållbarhet på Beiersdorf

Vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt och arbetar målmedvetet med vårt miljö- och samhällsansvar. Våra handlingar fastställs inte enbart av vårt företags ekonomiska framgångar, utan även av vår aktiva strategi för miljöskydd och arbetarskydd, samt av vårt samhällsengagemang.

Hållbarhet är en kontinuerlig process som ständigt ger upphov till nya mål, perspektiv och åtgärder. Framför allt är hållbarhet en grundläggande övertygelse som främjas genom lärandeprocesser.

Vårt mål är att ständigt förbättras – och på så sätt göra livet lite bättre. I dag och i morgon.