Dekorativ bild av planeten jorden
HÅLLBARHET

Reducera vårt CO2
På Eucerin är vi fast beslutna att minska vårt CO2

Vår miljö är viktig

Vi minskar kontinuerligt vårt CO-avtryck genom att stödja en cirkulär ekonomi, spara material och främja hållbar markanvändning.

En flod som slingrar sig genom en lummig skog.

Från ambition till handling

På Eucerin har vi satt upp ambitiösa mål: 

  • År 2025 ska vi minska vår fossilbaserade förbrukning av ny plast med ~50%1
  • Till 2025 ska vi minska vår pappersanvändning med över 200 ton per år jämfört med 2019.
  • För att stödja en cirkulär ekonomi kommer majoriteten av våra förpackningar att vara återvinningsbara, återanvändbara eller påfyllningsbara senast 2025
  • Eucerin bidrar till Beiersdorfs klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % från 2018 till 2025.


1. Beiersdorf företagsmål

Ansvarstagande startar med inköp av ingredienser

Läs mer om hur Eucerin fokuserar på hållbarhet i hela vår leveranskedja och även utanför den.

Eucerins ambitioner för 2025

Som en global hudvårdspionjär omdefinierar vi vår syn på hållbarhet och har åtagit oss en ambitiös agenda. Genom att följa våra fyra viktiga hållbarhetsambitioner lovar vi att formulera och förpacka de Eucerin-produkter du känner till och älskar på ett mer hållbart sätt.

1: Beiersdorf företagsmål