Sekretesspolicy

DIN PERSONLIGA INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS!

Det är inte bara omvårdnad och skydd av huden som är viktigt för Eucerin. Vi fäster också stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Det är därför vi respekterar din integritet och vill att du ska kunna lita på oss så mycket när det gäller dataskydd som när det gäller hudvård. Vi ser till att alltid vara transparenta med informationen om vad vi använder dina uppgifter till samt hur länge vi kommer att lagra den. Du kan själv välja i vilket ändamål du vill att dina uppgifter ska användas. För att säkerställa den bästa möjliga säkerheten, överförs informationen alltid till oss i krypterad form. Om du inte längre vill att vi använder dina uppgifter, vänligen informera oss om detta, till exempel via e-post.

Innehållsförteckning

1. Generell information

1.1. Behandling av personuppgifter
1.2. Dataregistreringsansvarig 
1.3. Registrerade användares rättigheter
1.4. Upplysningar till myndigheter

2. Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

2.1. Cookies

2.1.1. Tekniska cookies (Typ A)
2.1.2. Funktions- och prestanda cookies (Typ B)
2.1.3. Samtyckesbaserade cookies (Typ C)
2.1.4. Administration och borttagning av alla cookies

2.2. Webanalys

2.2.1 Google Analytics

2.2.2 A/B Testing

2.2.3 Hotjar

2.3. Sociala plugin-program

2.3.1. Inloggning via socialt nätverk

2.5. YouTube-video

2.6. Onlineannonsering

2.6.1. Google Ads

2.6.1.1 Google Ads konvertering
2.6.1.2 Google Ads remarketing

2.6.2 Google Analytics annonseringsfunktioner

2.6.3 Google Campaign Manager (tidigare DoubleClick) 

2.6.4. Adform
2.6.5.(Hemsida) Facebook anpassade målgrupper (”Facebook-Pixel”)

2.6.6 Commerce Connector

2.7. Google Tag Manager

2.8  Popup-funktion för kampanjer/nyhetsbrev/lojalitetsprogram (optinmonster)

2.9 Captchas (robotfilter)

3. Ytterligare funktion och tillhörande tjänster som erbjuds (on- och offline)

3.1. Kontakt
3.2. Nyhetsbrev
3.3. Kampanjer (t.ex. tävlingar, undersökningar, produkttester)
3.4. Inloggningsprofil
3.5. Undersökningar
3.6. Postförsändelser
3.7. Omdöme och recensioner

4. Invändning eller indragning av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

 

1. Generell information

Syftet med denna sekretesspolicy är att ge dig information om  insamling och användning av dina personuppgifter när du använder vår webbplats och relaterade tjänster. Denna sekretesspolicy gäller samtliga webbplatser eller tjänster som refererar till denna sekretesspolicy.

1.1. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter enligt Art. 4 i EU: s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) är uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t. ex namn, adress, e-postadress etc.

1.2. Dataregistreringsansvarig

Ansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med Art. 4 (7) GDPR är:

Beiersdorf AB

Besöksadress: 
Theres Svenssons Gata 13
417 55 GÖTEBORG
Sweden

Postadress: 
Box 275
SE 401 24 GÖTEBORG

Telefon: +46 (0)31 799 08 00

Maila Eucerin

 

1.3. Registrerade användares rättigheter

I egenskap av registrerad användare som påverkas av databehandlingsverksamhet, har du följande rättigheter med hänsyn till dina personuppgifter, i enlighet med Art. 15 i GDPR:

 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till korrigering och radering;
 • Rätt till begränsning av behandling;
 • Rätt till dataportabilitet; och
 • Rätt att invända. 


Dessutom har du rätt att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter.

När vi arbetar med din rättighet som nämns ovan kan vi be dig om en identitetshandling. För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se 3.1

 

1.4. Upplysningar till myndigheter

Vid juridisk skyldighet förbehåller vi oss rätten att lämna information om dig om vi är skyldiga att överlämna det till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ.

Rättslig grund: Art. 6 (1) c i GDPR (rättslig förpliktelse) 

 

2. Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

När du besöker och använder vår webbplats endast i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar eller på annat sätt tillhandahåller oss information, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår hemsida för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet.

Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för bearbetning och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, företag (till exempel värdtjänster, innehållshanteringssystem) i enlighet med de efterfrågade ändamålen  (för att visa webbplatsen och konfigurera dess innehåll). Radering av loggfilerna sker efter 7 dagar.

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR. (berättigat intresse)

 

2.1 Cookies

Utöver de ovannämnda uppgifterna lagras cookies eller liknande tekniska lösningar såsom pixlar (refereras till i efterföljande dokument som “cookies”) på din enhet när du besöker och använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare på din enhet för att spara vissa uppgifter eller bildfiler så som pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats igen via samma enhet, kommer den informationen som lagrats i våra cookies därefter att överföras antingen till vår webbplats (”första-parts cookies”) eller till en annan webbplats där cookien hör hemma (”tredje parts -cookie”).

Genom den sparade informationen som överförs till webbplatsen framgår det att du tidigare har besökt webbplatsen via den aktuella enhetens webbläsare. Vi använder oss av denna information för att därmed utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt som bäst motsvarar dina preferenser. I detta sammanhang är det endast cookien på din enhet som identifieras. Utöver detta kommer dina personuppgifter endast att sparas då du uttryckligen ger ditt samtycke till detta eller om det absolut är nödvändigt för att kunna använda eller få åtkomst till de tjänster som erbjuds.

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vilkas omfattning och funktionalitet beskrivs nedan:

Du kan finna mer information kring de olika typer av cookies som har konfigurerats och använts, i beskrivningen av de verktyg som har implementerats på våra webbplatser i denna integritetspolicy.

 

2.1.1 Tekniska cookies (Typ A)

Bakgrund/Information: Tekniska cookies garanterar funktioner utan vars hjälp du inte kan använda våra webbsidor på avsett vis. Dessa cookies används enbart av oss och är därför förstaparts-cookies. Det innebär att all information som lagras i cookies returneras till vår webbplats. Tekniska cookies används exempelvis för att se till att du som registrerad användare alltid förblir inloggad när du besöker olika undersidor på vår webbplats och därmed inte behöver ange dina inloggningsuppgifter igen varje gång du går till en ny sida. Tekniska cookies kan användas på vår webbplats utan ditt samtycke. Därför kan tekniska cookies inte aktiveras eller inaktiveras individuellt. Du kan dock när som helst inaktivera cookies i din webbläsare (se nedan).

Rättslig grund: Art. 6 (1) b i GDPR (situation som liknar ett avtal)

 

2.1.2 Funktions- och prestanda cookies (Typ B)

Bakgrund/Information: Funktions-cookies gör det möjligt för vår webbplats att lagra redan tillhandahållen information (såsom val av registrerat namn eller språk) och erbjuder dig förbättrade och mer anpassade funktioner baserat på denna information. Dessa cookies samlar in och lagrar enbart anonyma uppgifter så de kan inte spåra din aktivitet på andra webbplatser.

Prestanda-cookies samlar in information om hur våra webbplatser används för att förbättra deras attraktivitet, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss t.ex att avgöra huruvida och vilka undersidor på vår webbplats som besöks och vilket innehåll som användare är särskilt intresserade av. Framförallt registrerar vi antalet besök på en webbplats, antal undersidor som har besökts, tiden som har tillbringats på vår webbplats, i vilken ordning sidorna har besökts, vilka söktermer om ledde dig till oss, land, region, och, om tillämpligt, stad från vilken sidan besöks, och andelen mobila enheter som använder våra webbplatser. Vi fångar även rörelser, klick och scrollningar med datormusen för att förstå vilka områden av vår webbplats som är av särskilt intresse för användare. Som ett resultat av detta kan vi skräddarsy innehållet på vår webbplats mer specifikt för våra användares behov och optimera våra erbjudanden. Den IP-adress på din dator som överförs av tekniska skäl anonymiseras automatiskt och gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om den enskilde användaren. 
                                                                                                                                                                                                              
Funktions- och prestandacookies är så kallade ”absolut nödvändiga” cookies i den mening som avses i e-integritetsdirektivet 2002/58 EG och kräver inte samtycke.

Du kan när som helst justera cookie inställningar här (aktivera eller inaktivera).

Rättslig grund: Art. 6 (1) f i GDPR (berättigat intresse)

 

2.1.3 Samtyckesbaserade cookies (Typ C)

Bakgrund/Information: Cookies som varken är tekniska coockies (Typ A) eller funktions- eller prestandacookies (Typ B) kommer endast att användas efter ditt uttryckliga samtycke, t.ex. marknadsföringscookies.

Vi förbehåller oss även rätten att använda information som vi har erhållit genom cookies för anonyma analyser av användarbeteendet hos besökare på vår webbplats för att visa specifik reklam för vissa av våra produkter på våra egna webbplatser. Vi tror att du som användare drar fördel av detta eftersom vi visar reklam eller innehåll som vi tror passar dina intressen baserat på ditt surfbeteende, så att du kommer att se mindre slumpmässigt utspridd reklam eller ett visst innehåll som kan vara av mindre intresse för dig. 

Marknadsföringscookies kommer från externa reklamföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som har besökts av användaren för att skapa målgruppsinriktad reklam för användaren. 

Avanmälan (opt-out) för cookies som används för annonsering online: Som företag tillämpar vi självreglering i enlighet med en uppförandekod som finns i många länder så som www.aboutads.info/choices/ eller den EU-baserade www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices där du kan hantera många av de cookies som används för annonsering online. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande av samtyckesbaserade cookies (Typ C) genom att justera dina cookie-inställningar här.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR. (samtycke)

 

2.1.4 Administration och radering av alla cookies

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies i allmänhet förhindras från att sparas på din enhet och/eller för att förhindra att du tillfrågas varje gång huruvida du samtycker till att cookies aktiveras. Du kan även när som helst radera cookies som har aktiverats på nytt.  I hjälpavsnittet för aktuell webbläsare kan du hitta mer information om hur du gör detta.

Vänligen notera att genom att neka och inaktivera cookies kan användning av vissa funktioner på denna webbplats bli begränsad.

 

2.2 Webanalys

2.2.1 Google Analytics

Syfte/Information:
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland. (“Google”).  Google Analytics använder en särskild slags cookie, vilken lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.  Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. 

Vi vill påpeka att Google Analytics har utökats på denna webbplats för att inkludera koden  “gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). På grund av IP-anonymiseringen på denna webbplats, förkortas din IP-adress av Google inom EU:s territorium och i avtalsstaterna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där. 

Google använder denna information på våra vägnar för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter kring webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje parter enligt lag, eller om nämnda tredje parter behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar.  Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med användning av Google Analytics samkörs inte med övrig Google-data. 

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda den statistik som inhämtats för att förbättra vårt erbjudande och göra innehållet mer intressant för dig som användare. Dessutom får vi information om funktionaliteten på vår webbplats (till exempel för att upptäcka navigeringsproblem).

I konfigurationen av Google Analytics har vi sett till att Google tar emot dessa data som personuppgiftsbiträde och därför inte får använda dessa data för sina egna syften. Konfigurationen ”Google Analytics Advertising Features” är oberoende av detta och beskrivs i aktuellt avsnitt nedan, förutsatt att den också används på denna webbplats. 

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se 2.1 Cookies.

Mottagare: Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor för Google Analytics: marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, Allmän översikt över Google Analytics’ säkerhets- och integritetsbestämmelser: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, såväl som Googles integritetspolicy: policies.google.com/privacy?hl=en.  Google har underordnat sig Privacy Shield mellan EU och USA,(www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Radering/utdrag: Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt. Dessutom kan du förhindra att Google registrerar de uppgifter som är relaterade till din användning av webbplatsen, vilka har genererats av cookien (inklusive din IP-adress) och att dessa uppgifter behandlas, genom att ladda ned och installera webbläsarens plug-in, som är tillgänglig på tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Livstid cookie: upp till 12 månader (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats).  Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR. (berättigat intresse)

 

2.2.2 A/B-testning

Syfte/information: Denna webbplats genomför också analyser av användarnas beteende via en så kallad A/B-testning. Detta gör det möjligt för oss att analysera och förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som använder vår webbplats regelbundet. Cookies sparas på din enhet för dessa analyser. Den insamlade informationen sparas enbart på en server inom EU. Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att ändra i inställningar på  din webbläsare. Innan analyserna som utförs, bearbetas ytterligare IP-adresser i förkortad form, så att direkt personlig kontakt kan uteslutas. IP-adressen som överförs av webbläsaren är inte kopplad till annan information som samlas in av oss.

Använda cookies: Typ B.  För ytterligare information, se 2.1 Cookies.

Mottagare: Uppgifterna är tillgängliga genom vår leverantör av analytiska tjänster, vilken är baserad i EU. 

Radering/utdrag: Cookie-livstid: upp till 2 år (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats.). 
Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.

Rättslig grund:  Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

 

2.2.3 Hotjar

Syfte/information: Vi använder Hotjar för att bättre kunna förstå våra hemsidebesökares behov och för att kunna optimera webbupplevelsen. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid besökarna spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vilka sidor användare inte gillar, etc.) och som gör det möjligt för oss att mäta och optimera.

Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (främst enhetens IP-adress som fångas och lagras endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) samt föredraget språk som används för att visa vår hemsida. Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare.

För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att läsa Privacy policy på hotjar.com. Du kan alltid välja bort att skapa en användarprofil, Hotjar lagrar data om din användning av vår webbplats och Hotjars användning av spårning av cookies på andra webbplatser genom att följa den här bortkopplingslänken.

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se 2.1 Cookies.

Rättslig grund:  Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

 

2.3 Sociala plugin-program

Sociala plugin-program (“plug-ins”) för sociala nätverk används på våra webbplatser, i synnerhet “Dela” eller “Dela med vänner” knappen på Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, är ansvarig för Facebook.com i Europa. Plugin-programmen är vanligtvis märkta med Facebooks logotyp.
  
Utöver Facebook, använder vi plugin-program från “Twitter” (Leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och “Pinterest” (Leverantör: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA). 

Av dataskyddsskäl har vi medvetet beslutat att direkta plugin-program för sociala nätverk inte ska användas på våra webbplatser. I stället använder vi “Shariff”-lösningen. Med hjälp av Shariff kan vi själva bestämma när och huruvida data överförs till operatören för respektive sociala nätverk. Av denna anledning är det ingen automatisk dataöverföring till sociala nätverk, såsom Facebook och Instagram när du väl har fått tillgång till vår webbplats. Data kommer endast att överföras till sociala nätverk om du aktivt klickar på knappen för respektive sociala nätverk. I detta fall ansluter din webbläsare till servrarna för respektive sociala nätverk. Genom att klicka på respektive knapp (t.ex.  “Vidarebefordra”, “Dela” eller “Dela med vänner”) samtycker du till att din webbläsare kommer att skapa en länk till servrarna för respektive sociala nätverk och överföra användardata till respektive operatör för det sociala nätverket och vice versa. Vi har ingen påverkan på beskaffenheten hos och omfattningen av de uppgifter som då samlas in genom de sociala nätverken. 

Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering, marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats. En dylik utvärdering äger i synnerhet rum (även för icke inloggade användare) för skapande av en efterfrågan av en rättvis annonsering, och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att kunna utöva denna rättighet. Genom plugin-programmen erbjuder vid dig en möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.


Uppgifterna överförs oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där eller ej. Om du är inloggad hos plugin-leverantören, kommer dina uppgifter som har samlats in av oss att direkt tilldelas ditt befintliga konto med hjälp av plugin-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och, exempelvis, länkar till sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information på ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet när du har använt ett socialt nätverk, i synnerhet innan du aktiverar knappen, eftersom du på detta sätt kan undvika att bli tilldelad en profil hos plugin-leverantören. 

För mer information kring syfte med och omfattning av datainsamling och dess behandling av plugin-leverantören, hänvisas du vänligen till dataskyddsdeklarationerna för dessa leverantörer enligt nedan: De kommer även att tillhandahålla dig ytterligare information kring dina rättigheter i detta avseende och kring inställningsalternativ för att skydda din integritet.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling på Facebook och Instagram: www.facebook.com/help/186325668085084www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#application såväl som
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underordnat sig EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 
www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield,  www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
twitter.com/privacy. Twitter har underordnat sig EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); 
about.pinterest.com/privacy/. Pinterest har underordnat sig EU-US Privacy Shield,  www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA 
www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn har underordnat sig Privacy Shield mellan EU och USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.4 Inloggning via socialt nätverk

För att registrera dig och logga in på ditt kundkonto, har du även möjligheten att identifiera dig med din befintliga profil på ett av följande sociala nätverk, Facebook, Twitter eller Google, och slutligen registrera dig eller logga in.

För detta ändamål kommer du att på registreringssidan eller inloggningssidan finna de motsvarande symbolerna för de respektive leverantörerna av de sociala nätverk som stöds av vår webbplats. Innan en anslutning till leverantören har upprättats, måste du uttryckligen samtycka till behandlingen och överföringen av de uppgifter som beskrivs nedan:

Genom att klicka på respektive symbol öppnas ett nytt popup-fönster (så kallad app), i vilket du måste logga in med dina inloggningsuppgifter för det sociala nätverket. När du har loggat in kommer det sociala nätverket att berätta för dig vilka uppgifter som kommer att överföras till oss för autentisering som en del av registrerings- eller inloggningsprocessen. Om du har samtyckt till denna dataöverföring, kommer de fält som vi kräver ska ifyllas för registrering, att ifyllas med de överförda uppgifterna. De uppgifter som vi kräver för registrering eller inloggning är (i) ditt namn och (ii) din e-postadress.

Dina uppgifter kommer endast att lagras av oss och användas för de syften som anges i denna integritetspolicy, efter ditt uttryckliga samtycke till användningen av de överförda och efterfrågade uppgifterna. Det finns ingen länk utöver autentiseringsprocessen mellan ditt kundkonto hos oss och ditt konto på motsvarande sociala nätverk. 

För att kunna genomföra autentiseringsprocessen för registrering och inloggning, överförs din IP-adress till respektive leverantör av sociala nätverk. Vi har ingen påverkan på syftet med och omfattningen av datainsamling och på den ytterligare behandlingen av uppgifterna av respektive leverantör av sociala nätverk. För ytterligare information, vänligen läs dataskyddsinformationen för respektive leverantör:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA; www.facebook.com/policy.php Mer information om datainsamlingen: www.facebook.com/help/186325668085084www.Facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#Applications samt www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
 3. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Facebook Connect

Om en sk“Facebook Connect-knapp” finns på denna webbplats, kan du logga in på vår webbplats med dina användaruppgifter för Facebook. Dessutom kan Facebook Connect automatiskt inkludera information om dina aktiviteter på vår webbplats på din Facebookprofil. I detta avseende kommer du både att ges möjlighet att ge ditt uttryckliga samtycke till att tilldela åtkomst till dina användaruppgifter för Facebook, och till att publicera information och aktiviteter på din Facebookprofil. Användningen av ytterligare uppgifter (t.ex. kontaktuppgifter via din e-postadress) äger endast rum med ett föregående uttryckligt samtycke. Vänligen, notera att Facebook tar emot information om applikationen eller webbplatsen via Facebook Connect, inklusive vad du gör. För att anpassa anslutningsprocessen kan Facebook i vissa fall ta emot en begränsad mängd information innan godkännandet av applikationen eller webbplatsen. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, såväl som dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för skyddet av din integritet återfinns i Facebooks integritetspolicy.
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
www.facebook.com/policy.php, ytterligare information avseende datainsamling: www.facebook.com/help/186325668085084,www.Facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#Applications såväl som 
www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

   

2.5 YouTube-video

Vi har integrerat YouTube-videos på vår hemsida, vilka lagras på  https://www.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Samtliga omfattas av den ”utökade dataskyddsläge ”, dvs inga uppgifter om dig som användare kommer att översändas till YouTube, om du inte klickar på videos att börja spela dem. Endast när du spelar video kommer uppgifter som uppges i nästa stycke att överföras till YouTube. Vi har ingen påverkan av denna dataöverföring.

Genom att besöka webbplatsen, får YouTube information om att du har öppnat den motsvarande undersidan på vår webbplats. Dessutom, kommer de uppgifter som anges i avsnitt 2 i denna sekretesspolicy att skickas över. Detta sker oavsett om du är inloggad via din YouTube användarkonto eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad via Google, kommer din information att vara direkt kopplat till ditt konto. Om du vill undvika en koppling till din profil på YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar din data i din användarprofil och använder dem i marknadsföringssyfte, reklam, marknadsundersökningar och/eller för förbättring av webbplats. Inhämtning sker i syfte att erbjuda reklam (även för ej loggade användare) samt informera andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt till invändning till skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta Youtube för att utöva denna rättighet.

Mer information samt villkor för användning och datasekretess gällande insamling och bearbetning av data som tillhandahålls av YouTube. I YouTubes sekretesspolicy hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter som skyddar din integritet: policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ ; Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.6 Onlineannonsering

2.6.1 Google Ads (tidigare Google Adwords)

 2.6.1.1 Google Ads konvertering

Information/Syfte: Vi använder Google Ads tjänster för att skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (sk Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av de data vi får från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi vill visa dig annonser som är intressanta för dig för att göra vår hemsida mer attraktiv för dig och för att kunna göra en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Annonsmaterialet levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi ad server cookies, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, bland annat införandet av annonser eller användarnas klickbeteenden kan mätas. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en cookie på din dator. Dessa cookies löper vanligtvis ut efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie sparas vanligtvis följande som analysvärden: cookiens unika id, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) och ""opt out""-information (indikerar att användaren inte längre vill adresseras).

Med hjälp av dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som är sparad på kundens dator inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund har tilldelats en specifik cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i ovan nämnda reklamåtgärder. Vi tar bara emot statistiska utvärderingar från Google. Utifrån dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter genom vår användning av reklammaterial. Framför allt kan vi inte identifiera användare utifrån denna information.

Eftersom marknadsföringsverktyg har använts startar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidareanvändning av uppgifterna som uppstår genom att Google använder detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Vi använder annonskonvertering, vilket innebär att Google tar emot information om det du ansåg vara en intressant del av vår information på internet eller om det meddelande från oss som du klickade på. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in är det möjligt för leverantörerna att hämta och spara din IP-adress.

 

Syfte: Vi använder remarketing-funktionen i Google Ads-tjänsten. Remarketing-funktionen gör att vi kan presentera webbannonser för våra användare som baseras på vad de har visat sig vara intresserade för på andra webbplatser i Googles annonsnätverk (i en Google-sökning eller på YouTube, så kallade ""Google-ads"" eller på andra webbplatser). I detta syfte analyseras användarnas interaktion på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att vi ska kunna visa annonser som är personligt anpassade för användarna också på andra sidor efter att de har besökt vår webbplats. För att göra detta sparar Google en siffra från webbläsarna hos de användare som besöker vissa Google-tjänster eller -webbplatser i Googles Display-nätverk. Denna siffra, som kallas ""cookie"", används för att registrera dessa användares besök. Siffran används endast för att identifiera en webbläsare på en viss enhet.

Cookie typ:  Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Mottagare: För mer information om syftet och omfattningen av Googles datainsamling och datahantering, se Googles dataskyddspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och vilka alternativ för inställningar som finns tillgängliga för att du ska kunna skydda din integritet: www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy; Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Du hittar också mer information på Network Advertising Initiative (NAI:s) webbplats på www.networkadvertising.org

Radering/utdrag: Du kan se till att du inte kommer att omfattas av denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara på avsett sätt, först och främst genom att inte godkänna cookies från tredjepart får du inga annonser från tredjepartsleverantörer b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning, genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.google.adservices.com, Annonsinställningar Google tas den här inställningen bort när du raderar dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen ""Om annonser"" via länken www.aboutads.info/choices raderas denna inställning när du tar bort dina cookies, d) genom att permanent avaktivera Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome i dina webbläsare under länken genom att ange dina cookiepreferenser på avsett sätt (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds fullt ut.

Cookien sparas: upp till 180 dagar (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR. (medgivande)

 

2.6.2 Google Analytics annonseringsfunktioner

Den här webbplatsen använder även de utökade funktionerna i Google Analytics (Google Analytics annonseringsfunktioner) förutom standardfunktionerna. De av Google Analytics annonseringsfunktioner som används på denna webbplats innefattar:
• Rapportering av exponeringar i Google Display Network
• Google Analytics demografi- och intresserapporter
• Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data för reklamändamål, inklusive insamling av data via annonscookies och identifierare

Vi använder därför förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och Google-annonseringscookies och -identifierare tillsammans för att optimera denna webbplats.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in det i ditt webbläsarprogram, b) via dina personliga preferenser för Google-annonser på adssettings.google.com/authenticated?hl=en; c) genom att ställa in dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte fullt ut kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds.
 
Cookie typ: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.
Cookien sparas: upp till 12 månader (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR (samtycke)
 

2.6.3 Google Campaign Manager (tidigare DoubleClick)

Syfte/Information: Denna webbplats använder också Googles marknadsföringsverktyg Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda cookiens id för att samla konverteringar avseende annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Campaign Manager-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller Campaign Manager-cookies inga personuppgifter.

Din webbläsare etablerar automatiskt en direktanslutning till Googles server när du besöker vår webbplats. Vi har inget inflytande över omfattningen och vidareanvändningen av de data som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Genom Campaign Manager tar Google emot information om vad du har tittat på avseende vår närvaro på internet eller information om att du har klickat på en annons från oss. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in kan leverantörerna hämta och spara din IP-adress.

Dessutom gör Campaign Manager-cookies (DoubleClick Floodlight) att vi kan se om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha tittat på en av våra visnings-/videoannonser på Google eller andra plattformar genom Campaign Manager eller genom att klicka på en (konverteringsspårning). Campaign Managern använder denna cookie för att se vilket innehåll du har interagerat med på vår webbplats för att kunna skicka specialanpassade annonser senare.

Du kan förhindra att du kommer att omfattas av denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara på avsett sätt, först och främst genom att inte godkänna cookies från tredjepart får du inga annonser från tredjepartsleverantörer b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning, genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.google.adservices.com, www.google.co.uk/settings/ads, raderas den här inställningen när du raderar dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen ""Om annonser"" via länken www.aboutads.info/choices raderas denna inställning när du tar bort dina cookies, d) genom att permanent avaktivera Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome i dina webbläsare under länken www.google.com/settings/ads/plugin, e) genom att ange dina cookiepreferenser (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds fullt ut.

Du kan förhindra Google från att samla in den data som genereras av cookies samt om din användning av webbplatsen och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsaren plugin som är tillgänglig under ”Inställningar” ,"Förlängning för Campaign Manager avaktivering" på support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Ytterligare information om Googles Campaign Manager finns på www.google.de/doubleclick, samt för dataspårning i allmänhet på Google: policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ Alternativt, du hittar också mer information på webbplatsen i Network Advertising Initiative (NAI) på www.networkadvertising.org . Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cookie-typ: Typ C. För ytterligare information, se Cookie-avsnitt.

Rättslig grund:  Art. 6 (1) a i GDPR (medgivande)

 

2.6.4 Adform

Syfte/Information: Denna webbplats använder även marknadsföringsverktyget Adform från Adform A/S Danmark. Adform använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Adform använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Adform använda cookiens id för att samla in konverteringar relaterade till annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Adform-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Adform innehåller cookies inte personuppgifter, som e-postadress, namn eller adresser.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Adform-servern när du besöker vår webbplats. Genom att integrera Adform, tar Adform emot information om vad du har tittat på avseende vår närvaro på internet eller information om att du har klickat på en annons från oss.Dessutom gör Adform-cookies att vi kan se om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha tittat på en av våra visnings-/videoannonser på Adform eller andra plattformar via Adform eller genom att klicka på en (konverteringsspårning). Adform använder denna cookie för att se vilket innehåll du har interagerat med på vår webbplats för att senare kunna skicka riktade annonser. 
Använda cookies: Typ C. För ytterligare information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare: Mer information om Adform finns på site.adform.com/, när det gäller dataskydd på Adform A/S Danmark: site.adform.com/privacy-center/overview

Radering/utdrag: Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara, i synnerhet genom att undertrycka cookies från tredje part, får du inga annonser från tredjepartsleverantörer, b) genom att avaktivera cookies från Adform via din webbläsare på site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ , c) genom att ange dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). 

Cookie livslängd: upp till 180 dagar efter senaste aktivitet (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats). Maximal lagringsperiod för data: upp till 13 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR. (samtyckte)

 

2.6.5 (Webbplats) Facebook Custom Audiences (”Facebook-Pixel”)

Syfte/Information: Den här webbplatsen använder också remarketingfunktionen ""Custom Audiences"" på Facebook Inc. (""Facebook"") för att kontakta dig igen inom 180 dagar. Detta gör det möjligt för användare av webbplatsen att se intressebaserade annonser (""Facebook-annonser"") när de besöker det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder det här verktyget.

Din webbläsare etablerar automatiskt en direktanslutning till Facebook-servern. Vi har ingen inverkan på omfattningen och vidareutnyttjandet av de uppgifter som samlas in av Facebook genom användningen av det här verktyget och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom att integrera Facebook Custom Audiences, får Facebook webbläsarinformationen och / eller att du har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Facebook-tjänst kan Facebook associera ditt besök med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantörerna kan hämta och lagra din IP-adress och annan identifierande information.

Cookies som används: Typ C. Mer information finns i cookies-avsnittet.

Mottagare: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA 
www.facebook.com/policy.php mer information om datainsamling: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt på www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underordnat sig Privacy Shield mellan EU och USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Radering/utdrag: Funktionen ”Facebook Custom Audiences” kan inaktiveras i inställningar för cookies och för inloggade användare på www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

Livslängd cookie: upp till 180 dagar efter senaste aktivitet (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats)

Rättslig grund: Art. 6 (1) i  GDPR (samtycke)


Syfte/Information: På vår webbplats ger vi dig en lista över olika återförsäljare på nätet, där du kan köpa våra produkter. Om du klickar på en länk till en av återförsäljarna kommer du vidare webbsidan med produktinformation hos den valda återförsäljaren och vår partner – Commerce Connector GmbH.  Om du gör ett köp hos den valda återförsäljaren under cookie  periodens livslängd får Commerce Connector allmän information om ditt köp när du har slutfört det och kommit till sidan för orderbekräftelse.
Därför får Commerce Connector ett unikt cookienummer som används för att skapa anonym försäljningsstatistik för våra produkter som köps via länken. Commerce Connector förser oss med denna anonyma statistik.  
 
Livslängd cookie: 7 dagar (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats)
Cookies som används: Typ C. Mer information finns i avsnittet Cookies.
Mottagare: Uppgifterna behandlas av vår partner Commerce Connector GmbH, Deckerstr. 41, 70372 Stuttgart. Mer information om verktyget och hur du inaktiverar det finns i Commerce Connectors sekretesspolicy.
Radering/återkallande:  www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_cco/#optout
Rättslig grund: Art. 6 (1)  i GDPR (samtycke) 
 

2.7 Google Tag Manager

Syfte/Information: Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör att spårningstaggar kan hanteras på webbplatsen. Google Tag Manager implementerar enbart taggar. Detta innebär att inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager utlöser andra taggar, vilket i sin tur samlar in data om det är nödvändigt. Google Tag Manager har emellertid inte åtkomst till denna data. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, förblir den giltig för samtliga spårningstaggar om de implementerats med Google Tag Manager.

 

2.8 Popup-funktion för kampanjer/nyhetsbrev/lojalitetsprogram (optinmonster)

Syfte/Information:Den här webbplatsen använder popup-funktioner för att erbjuda dig ett snabbt och enkelt sätt att delta i kampanjer eller prenumerera på nyhetsbrev/lojalitetsprogram. Syftet med varje kampanj/nyhetsbrev/lojalitetsprogram beskrivs i något av avsnitten nedan och är oberoende av tillhandahållandet av denna popup-funktion.
Vi använder ibland funktioner för att säkerställa att du endast ser dessa popup-fönster under vissa förhållanden, till exempel att du bara ser popup-fönstren första gången du besöker vår webbplats, eller hur ofta popup-fönstret ska visas.

Mottagare:Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting-, support- eller analysleverantörer) i enlighet med de ändamål som krävs (för att genomföra önskad kampanj/nyhetsbrev/program). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer alternativt är de certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA. Mer information om detta ämne publiceras här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
                                                                                                                                                                                        
Radering/invändning: När inmatade data raderas beror på kampanjen/nyhetsbrevet/lojalitetsprogrammet enligt beskrivningen nedan. 

Livslängd för cookies: upp till 12 månader, i allmänhet 30 dagar (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats)

Cookie som används: Typ B. Mer information finns i 2.1 Cookies

Rättslig grund: Art. 6 (1) f i GDPR (när behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som beskrivs ovan). 

 

Syfte/Information: Denna webbplats använder i vissa fall Google reCAPTCHA v2 för att undvika att textfälten används av automatiserade program/robotar. Det bidrar till att stärka säkerheten på vår webbplats och att undvika att användarna får spam. Det hör också till vårt berättigade intresse och uppfyller vår rättsliga förpliktelse. 
 
Mottagare: Insamlade data är maskin- och programvaruinformation, till exempel enhets- och programdata och resultatet av integritetskontroller. Dessa data skickas till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Data kommer inte att användas av Google för anpassade annonser. 
 
Mer information finns i Googles sekretesspolicy: policies.google.com/privacy. Ytterligare dokumentation finns här:
developers.google.com/recaptcha/
www.google.com/recaptcha/admin/create
Rättslig grund: Art. 6 (1) c i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse ) Art. 6 (1) f i GDPR (när behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som beskrivs ovan)
 

 

3.Ytterligare funktion och tillhörande tjänster som erbjuds (on- och offline)

Förutom rent informativt användning av vår hemsida erbjuder vi även andra tjänster, där vi använder dina personuppgifter till.

Om vi använder specifika leverantörer för de olika erbjudande eller skulle vilja använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, informerar vi dig i detalj om de respektive processerna nedan.

De externa tjänsteleverantörer som har valts ut efter noggrann genomgång  och på uppdrag av oss, har förpliktats att följa vår policy och kontrolleras regelbundet.

Vi kan också komma att dela med oss av data till tredje part då vi genomför undersökningar, tävlingar, kontraktsskrivning eller liknande i samarbete med partners. Mer information finns att tillgå då du delar med dig av din data eller i beskrivningen av tjänsten nedan.

I motsats till 1.2  är i vissa fall Beiersdorf AB personuppgiftsansvarig för de tjänster som erbjuds nedan, vilket redan har uppgetts för dig som en del av kommunikationen. Om hänvisningar därför görs till delar av denna integritetspolicy, t.ex. via länk, och en personuppgiftsansvarig redan har angivits, t.ex. i sidfoten/signaturen på ett e-postmeddelande eller ett kampanjkort, är denna person personuppgiftsansvarig i enlighet med detta. Art. 4.7 GDPR.

Om våra tjänsteleverantörer är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), informerar vi dig om följderna  i beskrivningen av tjänsten nedan.

 

3.1 Kontakt/samarbeten

Syfte/information:  Vid kommunikation och/eller samarbete med oss, t.ex. via e-post eller via kontaktformulär på vår webbplats, datautbytesplattform och i egenskap av konsument, testperson, affärspartner eller kund sparas de uppgifter du lämnar ut (din e-postadress, om aktuellt ditt namn och telefonnummer eller personuppgifter som överlämnas under samtalet) och behandlas av oss för att t.ex. besvara en fråga eller begäran eller i samband med affärsrelaterad korrespondens. 
Vid behandling av data som överlämnas under kommunikationen har vi ett berättigat intresse att behandla uppgifterna i enlighet med rättsliga krav, för intern verifiering eller i enlighet med en kommunikationsbegäran. 

Mottagare: För att bekämpa terrorism är vi skyldiga enligt lag att göra en jämförelse med sanktionslistor. Därför behandlar vi också dina uppgifter så att vi uppfyller de rättsliga kraven på jämförelse med dessa listor. Dessutom behandlar vi dina uppgifter inom Beiersdorf Group för att förebygga och utreda brott och annat felaktigt beteende, bedöma och kontrollera risker, för intern kommunikation och för motsvarande administrativa ändamål.

Om du är affärspartner kontrollerar vi i vissa fall regelbundet din kreditvärdighet (t.ex. när du ingår avtal). Vårt berättigade intresse är att minimera den finansiella risken. För detta ändamål samarbetar vi med kreditinstitut varifrån vi inhämtar nödvändiga uppgifter. För detta ändamål överlämnar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till kreditinstituten.

Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting- eller call center-leverantörer) i enlighet med de ändamål som krävs (t.ex. för att etablera kontakt, affärsrelaterad korrespondens och kundvård). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer alternativt är de certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA. Mer information om detta ämne publiceras här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering /invändning: Vi raderar de data som överlämnas i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig, såvida det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider som måste följas.

Vid konsumentförfrågningar via vårt interna verktyg för konsumenthantering raderas personuppgifterna normalt efter ett år. I undantagsfall lagras data längre om de behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du kan invända mot dessa processer genom att vidta åtgärder som finns angivna i sektion 4. 

Rättslig grund: Art. 6 (1) b i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller i en situation som liknar ett avtal) 
Art. 6 (1) c i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse )
Art. 6 (1) f i GDPR (när behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som beskrivs ovan)

 

3.2 Nyhetsbrev

Syfte/information: Nyhetsbrevet innehåller nyheter, erbjudanden och mer information om det valda Beiersdorf-varumärket. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du individuellt anpassad reklam om våra produkter och tjänster samt erbjudanden att delta i kampanjer som utlottningar och produkttester via din e-post eller tredje parts kanaler (t.ex. via sociala medier). Med din registrering för nyhetsbrev kommer du få ett nyhetsbrev som skräddarsys efter dina behov (”personligt anpassat”). Vi utvärderar dina köp- och klickbeteende på vår webbplats för att kunna sammanställa ett personanpassat nyhetsbrev för dig. Nyhetsbrevet skickas regelbundet (vanligen nån gång i månaden). I enskilda fall (t.ex. särskilda tillfällen), kan veckovis utskick av e-post också förekomma. Vi kan också använda remarketing-åtgärder för att visa dig relevant online-annonsering.

Mottagare: Uppgifterna kommer att vidarebefordras till vår kundhanteringsplattform, vilken även tjänsteleverantörer kan ha åtkomst till, för att stödja och implementera nyhetsbrevet. Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer alternativt är de certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA. Mer information om detta ämne publiceras här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering:  Dessa insamlade uppgifter raderas automatiskt efter 24 månader om du inte längre svarar på nyhetsbrevet, t.ex. öppnar det (inaktivitet). Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet, kan du avregistrera dig när som helst. Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, du kommer då att guidas genom avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt tillbakadragande via e-post. 

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR.(medgivande)

 

3.3 Kampanjer (t.ex. tävlingar, undersökningar, produkttester)

Syfte/information: När du deltar i tävlingar, undersökningar eller liknande kampanjer, använder vi den personliga information som du tillhandahåller för att genomföra kampanjen. Ytterligare information om ändamål återfinns i respektive kampanjvillkor. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska fullgöras. Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina data kan du inte delta i kampanjen. Ytterligare information återfinns i respektive kampanjvillkor.

Mottagare: Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, frakttjänster, behandlande tjänsteleverantörer), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (att genomföra kampanjen). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer alternativt är de certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA. Mer information om detta ämne publiceras här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering: Dina uppgifter kommer att raderas efter kampanjens slutförande (se deltagarvillkor för berörd kampanj), såvida inte detta står i strid med lagstadgade lagringsskyldigheter eller begränsningsstadgar. 


Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR. (situation som liknar ett avtal)

 

3.4 Inloggningsprofil

Syfte/information:
Genom att registrera dig ger vi dig möjlighet att skriva recensioner, att skapa en favoritlista, få ett nyhetsbrev och i framtiden förser vi dig endast med personligt innehåll baserat på ditt beteende samt dina analys- och annonsändamål. Vi kan skicka dig individualiserade annonser om våra produkter eller tjänster.

Mottagare: Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting-, konsumentdatabas-, marknadsförings- eller recensionsleverantörer) i enlighet med de ändamål som krävs (för att genomföra annonseringen, etc). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer alternativt är de certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA. Mer information om detta ämne publiceras här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/återkallande: Dina data raderas så snart du har raderat ditt konto om inte detta strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Om du vill radera dina data loggar du in på ditt kundkonto och använder raderingsfunktionen eller meddelar via e-post att du återkallar ditt samtycke till databehandling. Vi raderar automatiskt dina personuppgifter senast efter 24 månaders inaktivitet.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR (samtycke)

 

3.5 Undersökningar

Syfte/information: När du deltar i undersökningar eller liknande kampanjer behandlar vi personuppgifterna för det ändamål som beskrivs i samtycket. Insamlade data omfattar frågor kring undersökningens eller liknande kampanjs avsedda syfte samt ytterligare sociodemografisk information om dig. Du kan delta utan att identifiera dig, såvida inte detta har ingått i samtycket.

Mottagare:Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. plattform, hosting eller analys) i enlighet med de ändamål som krävs (att genomföra undersökningarna). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer alternativt är de certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA. Mer information om detta ämne publiceras här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering:  Dina data raderas efter den slutliga behandlingen av undersökningen eller liknande kampanj (se villkor för deltagande), såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Normalt raderas uppgifterna efter två år.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR (samtycke)

 

3.6 Postförsändelser

Syfte/Information: Som utvald kund, affärspartner, testperson och/eller konsument får du även ta emot individuell produktinformation, erbjudanden, nyheter och produktprover från oss med posten (brev). Detta är en speciell form av direktmarknadsföring som också ligger i vårt legitima intresse och som ökar lojaliteten genom att förse ovannämnda personer med exklusiv information.

Mottagare: Vi överför insamlad data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra samarbetsföretag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer eller underleverantörer (t.ex. kund-/konsumenthanteringsleverantörer, reklambyråer, distributionsleverantörer) i enlighet med avsedda ändamål (brevutskick). Plattforms-/värdtjänstleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför EES). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi kommit överens om standardklausuler i avtalen i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer, eller så är de (dessutom) EU-U.S. Privacy Shield-certifierade. Mer information om detta ämne finns att läsa här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/återkallelse: Dina personuppgifter kommer att raderas så snart inga fler utskick är aktuella, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringskrav eller preskriptionstider. Du kan alltid invända mot fler utskick enligt avsnitt 4 om invändning nedan. Vi raderar dessutom dina personuppgifter automatiskt efter 24 månaders inaktivitet (t.ex. när du inte använder utskickade kuponger).

Rättslig grund: Art. 6.1 f) GDPR (samtycke)

 

3.7 Omdöme och recensioner

Syfte/Information: Registrerade användare har möjlighet att lämna omdöme och recensioner av produkter, processer eller andra utvärderingar på webbplatsens och dess erbjudanden i enlighet med villkoren för användning. Det är vårt ansvar att användare kan uttrycka sin åsikt om våra produkter.

Ditt omdöme kommer att publiceras med ditt användarnamn. Vi rekommenderar att du använder en pseudonym i stället för ditt egentliga namn. Omdöme granskas inte före publicering. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om de strider mot lagen. eller om du råkat publicera samma omdöme flera gånger, vid samma tillfälle. 

Mottagare:Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting-, support- eller analysleverantörer) i enlighet med de ändamål som krävs (för att genomföra önskad kampanj/nyhetsbrev/program). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer alternativt är de certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA. Mer information om detta ämne publiceras här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering/återkallelse: Kommentarer kan raderas genom att kontakta dataregistersansvarig enligt avsnitt 4.

Rättslig grund: Art. 6 (1) enligt GDPR (berättigat intresse)

 

4. Invändning eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1) enligt GDPR) till bearbetning av dina personuppgifter, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillgängligheten av att bearbetar din personliga information när du har gett det till oss.

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på överväganden av intressen (Art.  6 (1) f GDPR), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandling inte är  nödvändig, i synnerhet för att slutföra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. Vid en dylik invändning ber vi dig att förklara anledningarna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort.  I händelse av en motiverad invändning från dig, kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen, eller påpeka våra tvingande skäl för dig, vilka är värda att skydda, på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen. 

Du kan givetvis närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i reklam- och dataanalyssyften. Du kan informera oss om din invändning  till vår dataregisteransvarige via nedan kontaktuppgifter.

 

Beiersdorf AB

Huvudkontor Sverige

Besöksadress: 
Theres Svenssons Gata 13
417 55 Göteborg
Sweden

Postadress: 
Box 275
401 24 Göteborg
Sweden

Telefon: +46 31 799 08 00

Maila Eucerin

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Du vill väl inte missa vad som händer i Eucerins härliga hudvärld. Fyll i och skicka in dina uppgifter nedan för att bli först att få de senaste nyheterna från Eucerin:

 • Läs om och testa våra nya produkter
 • Delta i tävlingar
 • Få senaste nyheterna inom hudvård
 • Få professionella hudvårdstips
 • Ta del av erbjudanden och kampanjer
 • Och mycket mer!

 

KONTAKTA EUCERIN

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar runt våra produkter
Skicka meddelande