Ett lugnt hav

Förpackning och hållbarhet på Eucerin

4 min läsning
Visa mer

Vi arbetar kontinuerligt för att kombinera högsta möjliga produkteffektivitet med en minskad miljöpåverkan. I detta arbete ingår att kontinuerligt utveckla våra produktförpackningar för att hitta lösningar för att förpacka varje sortiment på ett hållbart och receptvänligt sätt och minska förpackningens påverkan på miljön. Genom att följa principerna för en cirkulär ekonomi strävar vi efter att avsevärt minska koldioxid-utsläppen.

Att tänka nytt om plast

Plastföroreningar är en av vår tids största miljöutmaningar. Men det är inte bara föroreningarna som är ett problem: det är också det faktum att produktionen av plast kräver begränsade fossila material.

Av dessa skäl anser vi på Eucerin att vi måste minska mängden fossilbaserad jungfrulig (ny) plast som vi använder för att förpacka våra produkter. Vårt ambitiösa mål är att minska vår användning av fossilbaserad jungfrulig plast med 50% fram till 220251 jämfört med 2019.

Spara plast

För att spara plast strävar vi efter att minska vikten på våra förpackningar där vi kan. När allt kommer omkring är minskning den första principen för hållbara förpackningar. Att använda mindre material bidrar också till att minska CO2-utsläppen. 

Minska användningen av virgin-plast genom att använda återvunnen plast

För att uppnå vårt ambitiösa mål att minska fossilbaserad ny plast med 50% till 20251, förpackar vi allt fler av våra produkter i återvunna plastförpackningar istället för med ny plast. Eftersom återvinning av plast kräver mindre energi än produktion av nytt material, bidrar vi också till att minska koldioxidutsläppen på detta sätt.   
 
Vi nådde vår första stora milstolpe med våra ansiktsrengöringsförpackningar, som sedan början av 2021 är tillverkade av upp till 98 % återvunnen plast.

1. Beiersdorf företagsmål
Eucerins ansiktsrengöringsprodukter uppradade

Nästa på listan är våra bästsäljande lotions- och duschproduktflaskor från våra pH5- och UreaRepair Plus-serier, som är tillverkade av upp till 99% återvunnen plast sedan oktober 2021.

Varför inte 100% återvunnen plast?

Även om det vore önskvärt att ha 100% återvunnen plast, behöver vi fortfarande 1-5% icke-återvunna komponenter för att bevara och skydda våra känsliga formler från solljus. Vi anser att transparens och ärlighet är centrala, och vi föredrar att ge ett verkligt löfte. Därför påstår vi inte att plasten är 100% återvunnen när den faktiskt är 99%.


Produkter som kan intressera dig


Stöd till en cirkulär ekonomi:

Återvinningsbarhet och återanvändbarhet

För att aktivt stödja en cirkulär ekonomi ökar vi ytterligare återvinnings- och återanvändbarheten hos våra förpackningar fram till 2025.
Ur miljösynpunkt är det vettigare att fylla på, återanvända och återvinna så att de förpackningar som produceras kan ha mer än ett liv och bli en del av en cirkulär ekonomi.

För över 20 år sedan lanserade vi våra pH5 refillpåsar. De hjälper konsumenterna att fylla på befintliga standardflaskor och ger 65 % mindre plastavfall jämfört med en vanlig flaska.

Eucerin refill bag surrounded by stylized recycling symbol.

År för år kommer vi att utöka våra befintliga refillkoncept och etablera nya innovativa refillösningar. Vi kommer också att öka återvinningsbarheten hos våra förpackningar genom många steg och projekt, vilket stöder vårt mål att se till att majoriteten av Eucerins förpackningar 2025 kommer att vara återvinningsbara, återanvändbara eller påfyllningsbara.

Minska pappersförbrukningen

Papper är ett populärt förpackningsmaterial. På Eucerin använder vi det till broschyrer och kartonger. Men papperstillverkning kräver också trä, vatten och energi. Genom att minska mängden papper vi använder bidrar Eucerin till att bevara naturresurser och minska koldioxidutsläppen.

Eliminering av bipacksedlar

Under 2020 började vi ta bort bipacksedlarna från alla våra kosmetiska produkter2. 2. Detta kommer att spara 20 miljoner bipacksedlar över hela världen varje år - vilket motsvarar 47 ton papper. Vi har noggrant undersökt vilken information i bipacksedeln som är viktig, med hänsyn till både rättsliga krav och dina intressen som konsument. Nu kommer all viktig information att finnas på produktens huvudförpackning, med ytterligare fördjupad produktinformation tillgänglig på Eucerins webbplats.

Reducering av vikbara lådor

Men det är inte allt. Vi har redan vidtagit ytterligare åtgärder för att minska pappersförbrukningen. Efter noggrant övervägande beslutade vi att vissa av våra produkter inte längre behöver en vikbar låda, särskilt när det gäller stora produktbehållare där vi kan få plats med all viktig information på den primära produktförpackningen. Enligt denna logik kommer vi att eliminera vikbara kartonger från vårt sortiment där det är möjligt och därmed spara mer än 100 ton papper per år fram till 2025. Vi testar också nya kartongmaterial för våra förpackningar för att ytterligare minska både vår efterfrågan på papper och vår CO2-påverkan.

År 2025 kommer vi att spara över 200 ton papper per år (jämfört med 2019) och därmed minska förbrukningen av trä, vatten och energi som krävs för pappersproduktion.

Ansvarsfullt inköp av papper

Vi är mycket noga när vi köper in vårt förpackningspapper och kartong och använder uteslutande FSC-certifierat (Forest Stewardship Council) eller återvunnet papper. Vi har också upprättat en bindande policy för hållbart papper och kartong på Eucerin med målet att byta till 100 % hållbara pappers- och kartongmaterial i hela världen.

Hand holding a recycling symbol in front of a lush forest background.

Idag är 100% av våra vikboxar tillverkade av FSC-certifierat material. Denna certifiering garanterar materialets hållbara ursprung. Nästa steg blir att byta ut alla återstående pappersbaserade förpackningar, t.ex. fraktlådor och material för försäljningsställen, till FSC-certifierat eller återvunnet papper. Eftersom de flesta pappersförpackningar är återvinningsbara kan du också hjälpa till genom att se till att återvinna pappersförpackningar i lämplig lokal insamling.1 Beiersdorf företagsmål

2 Exklusive medicintekniska produkter

Relaterade artiklar