Vad är pH5 Citratbuffert?

Hudens yta täcks av ett skyddande syralager som är något surt. Detta låga pH-värde spelar en viktig roll för huden och är avgörande för dess skyddsbarriär. Det neutraliserar påverkan av alkaliska ämnen (som starka surfaktanter), stöder hudens process för att avlägsna döda hudceller (s.k. deskvamation), hämmar bakterietillväxt och skapar en optimal miljö för hudens naturliga flora.

När hudens pH förändras blir hudens skyddsbarriär försvagad. Huden håller inte fukt lika bra och torkar ut, vilket gör den mer känslig mot yttre miljöpåverkan.

pH Balance System innehåller pH5 Citratbuffert för att återställa och stötta hudens optimala pH-värde. Detta hjälper till att bevara hudens naturliga försvar och göra den mindre känslig.