Säkerhet och effektivitet – Eucerins produkter är säkra och effektiva för vi sätter höga standarder

5 min läsning
Visa mer

Eucerins mål är att få alla att trivas i sin hud och engagemanget i avancerad forskning, överlägsen produktutveckling och högsta kvalitet är nödvändigt. Det viktigaste för oss är att sträva efter den högsta standarden, genom att kontinuerligt tillhandahålla effektivitet och skonsamhet. Baserat på grundläggande kvalitetsfaktorer som säkerhet och skonsamhet, effektivitet, sammanslagning och delning av kunskap, samt konstant samarbete med experter – är våra höga standarder, som sattes för länge sedan av Paul C. Beiersdorf, fortfarande Eucerins högsta mål och en del av varumärkets vision. Och det lönar sig: mer än 100 år av erfarenhet och kvalitetskrav har gett Eucerin högsta anseende och förtroende bland farmaceuter och dermatologer världen över.

Hur kan Eucerin garantera en säker och skonsam produkt?

Eucerin betraktas som ett av de ledande och mest pålitliga dermokosmetiska varumärkena. Detta anseende måste vi leva upp till varje dag. Därför står testning och säkerhet i första rummet hos Eucerin.

Alla hudvårdsprodukter från Eucerin testas i omfattande in vitro- (= testning i laboratorium) och in vivo-tester (= testning på människor).

Grundliga in vitro-test genomförs i Eucerins laboratorier.
In vivo-test genomförs på deltagare i studier.

In vitro-tester
Vi testar alla potentiella aktiva ingredienser eller formler som våra forskare har identifierat. Med konstruerade hudmodeller som återger hudens struktur och optimalt efterliknande av tillstånden och reaktionerna hos verkliga hudceller går det att undersöka och "förutspå" fysiska reaktioner på aktiva ämnen. Hundratals recept och tusentals möjliga ingredienser testas på det här sättet varje år.

In vivo-tester
Eucerin har en komplett intern testanläggning där in vivo-testning (tester på deltagare i studier) utförs. Plåstertester ger data och resultat som visar en produkts skonsamhet mot huden. I de här testerna appliceras plåster med en liten mängd av testprodukten. Plåstren placeras oftast på den känsliga huden på underarmen och man undersöker sedan reaktioner och tålighet. Den här anläggningen finns vid hudforskningscentret i Hamburg. Här genomförs fler än 2 200 studier på nya hudvårdsprodukter och aktiva ingredienser varje år. Studierna omfattar 45 000 kontakter med frivilliga. Eucerin samarbetar även nära med många externa testinstitut, dermatologiska kliniker och experter.

Forskning sker utan djurtester hos Eucerin

Eucerin använder inte djur för att testa kosmetiska produkter. Det har varit vår policy sedan långt innan direktiven som reglerar tester av kosmetiska på djur trädde i kraft i EU 2004. Vi är övertygade om att det inte krävs djurtester för att utveckla kosmetiska produkter som är säkra och effektiva. Därför har vi arbetat framgångsrikt i mer än 20 år med in vitro-alternativ till djurtester.

Vi är ett dotterbolag till Beiersdorf, ett av de välkända ledande och erkända forskningsföretagen i världen, och vi förespråkar aktivt ett globalt antagande av befintliga alternativa testmetoder utan djur från berörda myndigheters sida. Dessutom strävar vi efter att fylla luckorna där det ännu inte finns alternativa testmetoder genom att stödja sådana vetenskapliga projekt både med personal och ekonomiskt.

Det är bara effektiva produkter som garanterar nöjda kunder och märkbara resultat

Eucerins senaste teknik ger representativa testresultat.
Rynkdjupet kan mätas med PRIMOS-metoden.

Biofysiska tester garanterar att en produkt verkligen ger de förväntade resultaten. Relevanta faktorer som hudens fukthalt, minskad oxidativ påfrestning, inflammation och återbildningsförmåga hos huden kan mätas med den senaste tekniken. 

Det går till och med att mäta reduceringen av rynkdjupet. Med den så kallade PRIMOS-metoden går det att göra före/efter-tester som ger relevanta data om hur effektivt en creme reducerar rynkor. Alla metoder som används är innovativa och kommer från olika forskningssektorer, PRIMOS används exempelvis inom bilindustrin.

Eucerings forskare har fått nya insikter i åldersberoende strukturella hudförändringar tack vare CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope). Med denna högupplösta mikroskoputrustning går det att få djupgående insikter i intakt människor hud och dess struktur vid forskningscentret utan att behöva ta hudprover från testdeltagare.

Dagens konsumenter kan inte bara förvänta sig säkerhet och effektivitet, utan även en behaglig upplevelse när de använder produkten. Vi genomför dock kontinuerligt tester och in vivo-studier som vid vårt testcenter som ger konsumentrespons om struktur, hur produkten känns på huden, doft osv.

På centret finns 35 undersökningsrum med den senaste tekniken för mätning av ändringar och reaktioner i huden så att man, exempelvis, kan visa och dokumentera effektiviteten hos anti aging-produkter. Direktkontakt med och respons från testpersonerna ger viktig information för produktoptimering och insikter i behoven och önskemålen hos konsumenterna och deras hud – allt detta kräver finjustering och optimala anpassningar.

Hur fungerar CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope)?

CLMS (Confocal Laser Scanning Microscope) ger Eucerin kunskap om hudens strukturella ändringar.

Med den här typen av mikropskopi riktas laserljus mot specifika punkter på överhuden för att skanna olika lager i epidermis och dermis. Det reflekterade ljuset visar alltså rasterbilder av 2D-tvärsnitt av celler och vävnad, som även kan erhållas i en 3D-bild. Varje sekund kan upp till 20 rasterbilder registreras på det här sättet, vilket ger oss exakta data om typ, storlek och antal celler och papiler i huden.

Eucerins kunskapsdelning och kontinuerligt ökande expertis

Eucerin får nya kunskaper om vad konsumenterna efterfrågar genom att utbyta erfarenheter och kunskaper med experter.

Eucerin samarbetar även med erkända och ledande läkare, dermatologer och kliniker för att hålla sig à jour med den senaste dermatologiska och medicinska utvecklingen och få uppgifter från patienter för att garantera att alla produkter är effektiva för de aktuella hudproblemen. Exempelvis inspirerade kunskaperna om volymförluster i huden och den ökande användningen av hyaluronsyra inom dermatologin till utvecklingen av Eucerins Hyaluron-Filler-serie.

Testing is part of Eucerin´s efficient development procedure.

"För oss innebär strävan efter att erbjuda lösningar för olika hudproblem att testa dem med avseende på högsta kvalitet och säkerhetsstandarder. Vi är ett företag med fokus på forskning och dermatologi. Därför säkerställer vi att alla produkter vi utvecklar genomgår omfattande testning och provning med avseende på säkerhet och effektivitet i våra laboratorier. Utmärkt produktkvalitet är det önskade resultatet."

/Rainer Wolber, PhD, Head of Research & Development Eucerin.

Förstå huden

Darstellung Hand und Vergrößerungsglas

Vi vill hålla din hud frisk och välmående - Läs mer om vår dedikation och passion. Läs mer

Hitta lösningar

Darstellung Reagenzglas und Mikroskop

Vi letar alltid efter de bästa lösningarna - för att det är din hud värd. Läs mer

Utveckling av produkter

Darstellung zweier Produkttiegel

Ser hur en formulering till slut hamnar i en produkt. Läs mer

Säkerhet och Effektivitet

Darstellung Mann mit Stethoskop

Eucerin garantera en säker och hudvänlig hudvänlig produkt.

Våra kärnvärden

Pionjärer inom hudvård
Pionjärer inom hudvård

Vi erbjuder dermatologisk hudvård för att skydda din hud, hålla den hälsosam och strålande.

Rekommenderad av dermatologer
Rekommenderad av dermatologer

Vi jobbar tillsammans med ledande dermatologer och hudspecialister världen över för att erbjuda innovativa och effektiva hudvårdsprodukter de kan lita på och rekommendera.

Hängivna till innovation
Hängivna till innovation

I över 100 år har vi tillägnat all vår tid till forskning och utveckling inom kunskapen om hud. Vi tror på att ta fram aktiva ingredienser och lugnande formulas med hög hudvänlighet som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut, varje dag.