Kraftig Svettning & hyperhidros – Orsaker, symptom och tillgängliga behandlingar för kraftig perspirering

Visa mer

Alla svettas, eftersom svettning är en helt naturlig kroppsfunktion. Det kan dock bli extremt jobbigt och nästan medföra en försämring av livskvaliteten om svettningen är mycket kraftig och inte kan kontrolleras. Detta tillstånd kallas hyperhidros och är inget man måste tåla i tystnad. Läs mer om de olika typerna av kraftig svettning.

Kraftiga svettningar

Kraftig svettning – ett vanligt tillstånd

Svettkörtlar avger perspiration genom porerna.

Svettning är en normal kroppsfunktion. Alla svettas när vädret är varmt eller vid fysisk aktivitet som idrott: En salt, transparent vätska (99 % vatten, 1 % salt) produceras och avges genom merokrina svettkörtlarna och säkerställer därigenom den nödvändiga fysiska funktionen att svalka våra kroppar.

Vi kan dessutom svettas när vi är stressade eller nervösa: utöver de merokrina svettkörtlarna är så kallade apokrina svettkörtlar aktiva och avger en relativt liten mängd svett med en annan sammansättning: den har en hög halt av proteiner och lipider. Apokrin svett som bryts ned av bakterier leder till oönskad kroppslukt.

Resultatet av kraftiga svettningar

Du kan lida av kraftig svettning om ...

 • Du får stora våta fläckar under armarna, svett droppar från ansiktet och/eller dina strumpor blir fuktiga vid motion eller i varmt väder

 • Normala anti-transpiranter inte skyddar dig tillräckligt mot kraftiga svettningar

 • Du märker en förbättring när du använder anti-transpiranter som är utvecklade för kraftig svettning

 • Livsstilsförändringar har en positiv effekt på din svettning

Extrem svettning kan sträcka sig från medelintensiv till mycket kraftig fukt som ger stora våta fläckar på kläderna, fuktiga och illaluktande fötter och skor eller fuktiga och klibbiga eller våta händer.

"Ungefär 1 % av befolkningen svettas extremt mycket utan uppenbar orsak."

Det går inte att definiera kraftig svettning i termer av "svettmängd". Om kraftig svettning stör det dagliga livet och normala aktiviteter kan det dock röra sig om hyperhidros.

Hyperhidros

De flesta har också upplevt oönskad och oförutsägbara svettningar, exempelvis efter ett motionspass, vid varmt väder osv. I dessa situationer producerar och avger kroppen större fuktmängder. Om detta sker även i förhållanden som normalt inte orsakar svettning (dvs. vid normala temperaturer eller när kroppen är i vila) är det ett tillstånd som kallas hyperhidros. Personer med hyperhidros kan svettas extremt mycket och blir kanske inte ens hjälpta av att förändra de yttre omständigheterna, som att hålla sig i skuggan. Deras svettkörtlar är överaktiva.

De två typerna av hyperhidros

Primär hyperhidros:

När man svettas kraftigt på grund av hyperaktiva körtlar påverkar oftast specifika områden på kroppen så som händer, fötter, delar av ansiktet eller armhålor kallas det primär (idiopathisk) eller fokal hyperhidros. Det är sannolikt att en person lider av primär hyperhidros om den kraftiga svettningen har pågått i mer än sex månader. Primär eller fokal hyperhidros tros vara genetiskt: tillståndet brukar förekomma inom vissa familjer (familjehistorik har bevisats hos 30 till 50 % av de drabbade). Ofta är släktingar drabbade eller har varit drabbade. Fokal hyperhidros påverkar för övrigt friska människor. Den debuterar i puberteten och är vanligen som kraftigast i 20- eller 30-årsåldern.

Rötterna till hyperhidros är genetiska.

Tecken på primär hyperhidros kan inkludera flera av nedan symptom:

 • Svettningar som påverkar ditt vardagliga liv. 
 • Kraftigt ökade svettningar minst en gång i veckan
 • Svettningen slutar under sömn
 • Symptomen uppstod innan du fyllt 25
 • Det är vanligtvis ett ärftligt tillstånd

Hyperhidros kan få den drabbade att uppleva skam, men försök att fortsätta med sociala aktiviteter som idrott.
Hyperhidros är ofta synlig.

Primär eller fokal hyperhidros (när endast specifika delar av kroppen drabbas) uppstår oftast på dessa områden av kroppen:

 • Armhålor (axillär hyperhidros)
 • Rygg
 • Handflator (palmar hyperhidros)
 • Ansikte (facial hyperhidros)
 • Fotsuler
 • Bröst
 • Knäveck

De här områdena har en ovanligt hög koncentration av merokrina körtlar som orsakar svettning. Utbrott av fokal hyperhidros kan dock upplevas på flera kroppsdelar samtidigt.

Sekundär hyperidros:

Trots att kraftiga svettningar inte ses som ohälsosamt kan det vara ett symptom på en sjukdom. Ibland till och med på en allvarlig sjukdom. Om så är fallet kallas det sekundär hyperhidros, vilket innebär att de kraftiga svettningarna är en bieffekt av ett underliggande sjukdomstillstånd eller har en hormonell orsak (t.ex. Graviditet eller klimakteriet).

Orsakerna till sekundär hyperhidros varierar men kan vara:

Hyperhidros kan orsaka stress och stress kan utlösa symptomen igen – försök att bryta cirkeln och hitta något som lugnar stressen.
Alkohol kan orsaka perioder av kraftig svettning.

 • Överdriven konsumtion av alkohol
 • Övervikt
 • Diabetes
 • Klimakterium
 • Medicinska biverkningar
 • Långvarig infektion
 • Andra externa faktorer som får dig att svettas mycket
 • Graviditet
 • Oro
 • Drog- eller alkoholmissbruk
 • Hjärtsjukdomar
 • Andningssvikt
 • Gikt
 • Hypertyreos (överskott av sköldkörtelhormon)
 • Vissa läkemedel
 • Perifer nervskada
 • Parkinsons sjukdom
 

Du kan lida av hyperhidros om ...

Läkemedel kan utlösa symptom på hyperhidros.

 • Du svettas markant mer än de flesta
 • Du svettas extremt mycket minst en gång i veckan
 • Andra i din familj lider av hyperhidros
 • Du misstänker att du har en underliggande sjukdom

Frekvens för hyperhidros

En eller flera förekomster av kraftig svettning per vecka är normalt för de flesta av dem som lider av primär eller fokal hyperhidros (men aldrig medan de sover).

För dem som lider av sekundär hyperhidros (där tillståndet har en underliggande orsak), är det den underliggande sjukdomen som avgör hur ofta svettningarna förekommer.

Alla fall av sekundär hyperhidros måste undersökas av läkare omgående för diagnos.

Orsaker av kraftiga svettningar & hyperhidros

Varför kan svettningarna bli så kraftiga?

"En överaktivitet i svettkörtlarnas (kallas merokrina körtlar) produktion verkar vara huvudorsaken till hyperhidros."

Forskning har visat att vid primär eller fokal hyperhidros skickar den del av hjärnan som reglerar svettprocessen ut signaler till de merokrina körtlarna även när det inte finns något verkligt behov av att svalka kroppen. Denna dysfunktion i det autonoma nervsystemet gör att svettproduktionen stimuleras utan synbar orsak och får otrevliga följder för de drabbade.

Bidragande faktorer av kraftiga svettningar & hyperhidros

Kraftiga svettningar kan vara tillfälliga eller långvariga

Även om rötterna för fokal hyperhidros är genetiska, men det finns några faktorer som kan bidra till att svettningarna startar. Precis som vid alla tillfälliga kraftiga svettningar kan de utlösas av oro eller nervositet för en viss situation, ett möte eller ett evenemang.

Försök att sköta ditt dagliga liv och undvik stress.

Livsstilsändringar, en förändring av det allmänna hälsotillståndet eller viktökning, alkohol, läkemedel eller droger kan också orsaka kraftig svettning, liksom klimat- eller temperaturändringar.

Om hyperhidrosen beror på en infektion, en sjukdom eller hormonella ändringar är det sekundär hyperhidros och den bidragande faktorn är orsaken. Kontakta då läkare.

"Små livsstilsändringar kan bidra om svettningen är tillfällig"

Lösningar för kraftiga svettningar & hyperhidros

Hantera symptomen

Den dagliga livskvaliteten kan försämras när man måste hantera kraftiga svettutbrott:

Det tar tid att duscha ofta eller byta kläder under dagen, det kan kännas genant att ta av sig jackan eller skaka hand med andra och sådant kan leda till social skamkänsla och till att den drabbade avstår från att delta i idrottsaktiviteter. Det kan till och med störa arbetslivet (det kan exempelvis vara svårt att hålla i verktyg eller använda ett tangentbord med fokal hyperhidros på händerna). Följden kan bli social isolering för de drabbade.

Behandlingar och åtgärder som erbjuder hjälp för hyperhidros

Det finns ingen behandling som kan förhindra att någon svettas. Det är trots allt en grundläggande kroppsfunktion. Personer som lider av hyperhidros kan dock numera välja mellan flera alternativ som lindrar de påfrestande symptomen av hyperhidros. Vissa av dem till och med permanent.

Behandlingarna för hyperhidros kan variera och ska diskuteras med en läkare.

Ett brett utbud av kirurgiska och icke-kirurgiska alternativ finns tillgängliga. De varierar i kostnad, bieffekter och de är effektiva olika länge. De flesta av dem verkar på nerverna som stimulerar svettkörtlarna.

Effektiv behandling kan ge dramatiska förbättringar av livskvaliteten hos personer som måste leva med tillståndet. Därför ska diagnos och vård utföras omsorgsfullt.

Behandlingarna ska diskuteras med en läkare.

Topisk applicering: Anti-transpirant

Anti-transpiranter innehåller aluminiumsalter som verkar genom att delvis och tillfälligt täppa till svettkörtelgångarna.

Anti-transpiranter (kallas även anti-perspiranter) verkar särskilt effektivt för att minimera kraftig svettning i armhålorna genom sin huvudingrediens (som baseras på aluminiumsalter) och är också vanligen den första åtgärd som rekommenderas av dermatologer, eftersom det är ett "kosmetiskt" och icke-invasivt sätt att bekämpa svettningar.

Anti-transpiranter innehåller aluminiumsalter som aluminiumklorhydrat (ACH) eller aluminiumklorid (AC) som aktiva ämnen. De verkar på de merokrina och apokrina svettkörtlarna genom att delvis och omväxlande täppa till svettkörtelgången och minskar därigenom svettmängden som produceras. Denna tilltäppning är ofarlig. Eftersom svettmängden minskar blir huden mindre fuktig och luktar mindre. Anti-transpiranter finns som spray eller roll-on och till och med små mängder anti-transpirant kan göra en stor skillnad för svettmängden.

När du använder Eucerin Anti-Transpirant Roll-On med 48 timmars skydd kan de aktiva ingredienserna bygga upp tilltäppningen av svettkörtlarna.

Vid extrem svettning rekommenderar vi följande rutin:

Använd Eucerin Anti-Transpirant Roll-On med 48 timmars skydd både på kvällen innan du går och lägger dig och på morgonen. När du använder Eucerin Anti-Transpirant Roll-On med 48 timmars skydd på kvällen, kan de aktiva ingredienserna bygga upp tilltäppningen av svettkörtlarna. De spolas inte bort när du duschar och varar i minst två dagar. Därför blir produktens effekt intensivare om den används oftare.

Bland alternativen för dermatologisk behandling finns:

 • Botulinum toxin type A
  (Välkänt under handelsnamnet Botox) Fungerar särskilt bra för dem som lider av axillär hyperhidros och betraktas som en av de bäst studerade behandlingarna i dag, med injektioner av det nerutoxiska ämne som bidrar till att förhindra kraftig svettning i armhålorna: Nerverna förhindras från att signallera att de merokrina svettkörtlarna ska aktiveras och svettningen förhindras. 
 • Jontofores (el-behandling)
  Den här metoden introducerar joner i huden via elektrisk ström. Elektriciteten verkar på svettkörtlarna genom att tillfälligt "stänga av" dem. Jontofores lämpar sig för behandling av fokal hyperhidros på händer och fötter. I allvarliga fall kan även kirurgisk behandling utföras på sköldkörteln. Procedurerna (som vanligen utförs med laser eller kirurgi) förhindrar signalen som talar om för kroppen att den ska svettas kraftigt. Rekommenderas för patienter som lider av allvarlig fokal hyperhidros på händer, i armhålor eller på ansiktet.
 • Medicinering med så kallade antikolinergika läkemedel
  I denna systematiska behandling bidrar signalsubstansblockeringar till att förhindra stimulering av svettkörtlarna. Dessa läkemedel har dock huvudsakligen använts för behandling av sekundär hyperhidros och har allvarliga bieffekter.

Andra åtgärder och försiktighetsåtgärder som kan hjälpa

Symptom på kraftig svettning kan förbättras genom livsstilsändringar som att du:

Vissa livsmedel kan utlösa symptomen på hyperhidros.

 • undviker starkt kryddad mat, alkohol och kaffe
 • undviker att vara i solen
 • bär kläder i naturfibrer, som bomull
 • väljer väldigt ljusa eller väldigt mörka kläder som döljer tecknen på svettning
 • skydd för armhålorna är också ett alternativ. De absorberar svett och skyddar kläderna

Relaterade artiklar

Våra kärnvärden

Pionjärer inom hudvård

Pionjärer inom hudvård

Vi erbjuder dermatologisk hudvård för att skydda din hud, hålla den hälsosam och strålande.

Rekommenderad av dermatologer

Rekommenderad av dermatologer

Vi jobbar tillsammans med ledande dermatologer och hudspecialister världen över för att erbjuda innovativa och effektiva hudvårdsprodukter de kan lita på och rekommendera.

Hängivna till innovation

Hängivna till innovation

I över 100 år har vi tillägnat all vår tid till forskning och utveckling inom kunskapen om hud. Vi tror på att ta fram aktiva ingredienser och lugnande formulas med hög hudvänlighet som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut, varje dag.

Produkter som kan intressera dig