Kvinna som använder Eucerin Anti-Transpirant Intensive Pump-Spray med 72 timmars skydd

Extrem svettning Orsaker, symptom och tillgängliga behandlingar för kraftig perspirering

Alla svettas, eftersom svettning är en helt naturlig kroppsfunktion. Det kan dock bli extremt jobbigt och nästan medföra en försämring av livskvaliteten om svettningen är mycket kraftig och inte kan kontrolleras. Detta tillstånd kallas hyperhidros och är inget man måste tåla i tystnad. Läs mer om de olika typerna av kraftig svettning.

Ett urval av våra bästa produktval för skydd mot svett

TECKEN OCH SYMPTOM

Följande beskrivning kan bidra till diagnosen:

Det är sannolikt att en person lider av primär hyperhidros om den kraftiga svettningen har pågått i mer än sex månader. Den förekommer huvudsakligen i armhålor, på handflator, fotsulor eller i ansikte/hårbotten. Den är ganska symmetrisk, sker inte under natten och förekommer oftast minst en gång i veckan. Den har en genetisk predisposition och börjar före 25 års ålder.

Vid primär eller fokal hyperhidros (där enbart vissa delar av kroppen berörs) är de drabbade områdena:

 • armhålor (axillär hyperhidros)
 • rygg
 • handflator (palmar hyperhidros)
 • ansikte (facial hyperhidros)
 • fotsulor
 • bröst
 • knäveck
Kvinna med lila tröja med svettfläckar under armarna
Hyperhidros kan få den drabbade att uppleva skam, men försök att fortsätta med sociala aktiviteter som idrott.
Man med svett i ansiktet
Hyperhidros är ofta synlig.

Frekvens för hyperhidros

En eller flera förekomster av kraftig svettning per vecka är normalt för de flesta av dem som lider av primär eller fokal hyperhidros (men aldrig medan de sover).

För dem som lider av sekundär hyperhidros (där tillståndet har en underliggande orsak), är det den underliggande sjukdomen som avgör hur ofta svettningarna förekommer.

Kraftig svettning – ett vanligt tillstånd

Svettning är en normal kroppsfunktion. Alla svettas när vädret är varmt eller vid fysisk aktivitet som idrott: En salt, transparent vätska (99 % vatten, 1 % salt) produceras och avges genom merokrina svettkörtlarna och säkerställer därigenom den nödvändiga fysiska funktionen att svalka våra kroppar.

Vi kan dessutom svettas när vi är stressade eller nervösa: utöver de merokrina svettkörtlarna är så kallade apokrina svettkörtlar aktiva och avger en relativt liten mängd svett med en annan sammansättning: den har en hög halt av proteiner och lipider. Apokrin svett som bryts ned av bakterier leder till oönskad kroppslukt. 

De flesta har också upplevt oönskad och oförutsägbara svettningar, exempelvis efter ett motionspass, vid varmt väder osv. I dessa situationer producerar och avger kroppen större fuktmängder. Om detta sker även i förhållanden som normalt inte orsakar svettning (dvs. vid normala temperaturer eller när kroppen är i vila) är det ett tillstånd som kallas hyperhidros. Personer med hyperhidros kan svettas extremt mycket och blir kanske inte ens hjälpta av att förändra de yttre omständigheterna, som att hålla sig i skuggan. Deras svettkörtlar är överaktiva.

Illustration av perspirationsprocessen
Svettkörtlar avger perspiration genom porerna.

Har jag kraftig svettning eller hyperhidros?

Du kan lida av kraftig svettning om ...

Du kan lida av hyperhidros om ...

Du får stora våta fläckar under armarna, svett droppar från ansiktet och/eller dina strumpor blir fuktiga vid motion eller i varmt väder

Normala anti-perspiranter inte skyddar dig tillräckligt mot svettning

Du märker en förbättring när du använder anti-transpiranter som är utvecklade för kraftig svettning

Livsstilsförändringar har en positiv effekt på din svettning

Du svettas markant mer än de flesta

Du svettas extremt mycket minst en gång i veckan

Andra i din familj lider av hyperhidros

Du misstänker att du har en underliggande sjukdom

Extrem svettning kan sträcka sig från medelintensiv till mycket kraftig fukt som ger stora våta fläckar på kläderna, fuktiga och illaluktande fötter och skor eller fuktiga och klibbiga eller våta händer.

Ungefär 1 % av befolkningen svettas extremt mycket utan uppenbar orsak.

De två typerna av hyperhidros

Termen hyperhidros används när kraftig svettning sträcker sig utöver vad man normalt kan förvänta sig. Det finns två huvudtyper.

 • När den kraftiga svettningen drabbar vissa kroppsdelar som händer, fötter, delar av ansiktet eller armhålorna kallas det primär (idiopathisk) eller fokal hyperhidros.
 • Trots att kraftig svettning inte betraktas som ohälsosamt kan det också vara ett symptom på en sjukdom. Ibland till och med på en allvarlig sjukdom. Om så är fallet kallas det sekundär hyperhidros, vilket innebär att den kraftiga svettningen är en bifeffekt av ett underliggande sjukdomstillstånd eller en hormonell orsak (som graviditet eller klimakterium).

Personer som lider av primär eller sekundär hyperhidros kan uppleva sitt tillstånd som genant, påfrestande eller till och med försvagande. Därför kan kraftig svettning få allvarliga psykologiska följder och effekter som depression och oroskänslor till följd av sociala belastningar.

Kvinna som tar en tablett
Läkemedel kan utlösa symptom på hyperhidros.
Kvinna som ser stressad ut
Hyperhidros kan orsaka stress och stress kan utlösa symptomen igen – försök att bryta cirkeln och hitta något som lugnar stressen.

Symptom – effekterna av kraftig svettning

Det går inte att definiera kraftig svettning i termer av "svettmängd". Om kraftig svettning stör det dagliga livet och normala aktiviteter kan det dock röra sig om hyperhidros.

De här områdena har en ovanligt hög koncentration av merokrina körtlar som orsakar svettning. Utbrott av fokal hyperhidros kan dock upplevas på flera kroppsdelar samtidigt.

Hantera symptomen

Den dagliga livskvaliteten kan försämras när man måste hantera kraftiga svettutbrott:

Det tar tid att duscha ofta eller byta kläder under dagen, det kan kännas genant att ta av sig jackan eller skaka hand med andra och sådant kan leda till social skamkänsla och till att den drabbade avstår från att delta i idrottsaktiviteter. Det kan till och med störa arbetslivet (det kan exempelvis vara svårt att hålla i verktyg eller använda ett tangentbord med fokal hyperhidros på händerna). Följden kan bli social isolering för de drabbade.

ORSAKER OCH UTLÖSANDE FAKTORER

Orsakerna till sekundär hyperhidros

Primär eller fokal hyperhidros tros vara genetiskt: tillståndet brukar förekomma inom vissa familjer (familjehistorik har bevisats hos 30 till 50 % av de drabbade). Ofta är släktingar drabbade eller har varit drabbade. Fokal hyperhidros påverkar för övrigt friska människor. Den debuterar i puberteten och är vanligen som kraftigast i 20- eller 30-årsåldern.

Orsakerna till sekundär hyperhidros varierar. De kan vara:

 • Graviditet
 • Klimakterium
 • Oro
 • Drog- och alkoholmissbruk
 • Hjärtsjukdom
 • Diabetes
 • Andningssvikt
 • Fetma
 • Gikt
 • Överaktiv sköldkörtel (hyperteryos)
 • Vissa läkemedel
 • Perifer nervskada
 • Parkinsons sjukdom
Kvinna som dricker ett glas rött vin.
Alkohol kan orsaka perioder av kraftig svettning.
Gravid kvinna som rör vid sin mage
Rötterna till hyperhidros är genetiska.

Varför kan svettningarna bli så kraftiga?

En överaktivitet i svettkörtlarnas (kallas merokrina körtlar) produktion verkar vara huvudorsaken till hyperhidros.

Forskning har visat att vid primär eller fokal hyperhidros skickar den del av hjärnan som reglerar svettprocessen ut signaler till de merokrina körtlarna även när det inte finns något verkligt behov av att svalka kroppen. Denna dysfunktion i det autonoma nervsystemet gör att svettproduktionen stimuleras utan synbar orsak och får otrevliga följder för de drabbade.

Alla fall av sekundär hyperhidros måste undersökas av läkare omgående för diagnos.

BIDRAGANDE FAKTORER

Kraftiga svettningar kan vara tillfälliga eller långvariga

Även om rötterna för fokal hyperhidros är genetiska, men det finns några faktorer som kan bidra till att svettningarna startar. Precis som vid alla tillfälliga kraftiga svettningar kan de utlösas av oro eller nervositet för en viss situation, ett möte eller ett evenemang.

Livsstilsändringar, en förändring av det allmänna hälsotillståndet eller viktökning, alkohol, läkemedel eller droger kan också orsaka kraftig svettning, liksom klimat- eller temperaturändringar.

Om hyperhidrosen beror på en infektion, en sjukdom eller hormonella ändringar är det sekundär hyperhidros och den bidragande faktorn är orsaken. Kontakta då läkare.

Små livsstilsändringar kan bidra om svettningen är tillfällig

Kvinna i avkopplad ställning
Försök att sköta ditt dagliga liv och undvik stress.
LÖSNINGAR

Behandlingar och åtgärder som erbjuder hjälp för hyperhidros

Det finns ingen behandling som kan förhindra att någon svettas. Det är trots allt en grundläggande kroppsfunktion. Personer som lider av hyperhidros kan dock numera välja mellan flera alternativ som lindrar de påfrestande symptomen av hyperhidros. Vissa av dem till och med permanent.

Ett brett utbud av kirurgiska och icke-kirurgiska alternativ finns tillgängliga. De varierar i kostnad, bieffekter och de är effektiva olika länge. De flesta av dem verkar på nerverna som stimulerar svettkörtlarna.

Effektiv behandling kan ge dramatiska förbättringar av livskvaliteten hos personer som måste leva med tillståndet. Därför ska diagnos och vård utföras omsorgsfullt.

Behandlingarna ska diskuteras med en läkare.

Hand som håller i en spruta
Behandlingarna för hyperhidros kan variera och ska diskuteras med en läkare.

Topisk applicering: Anti-transpirant

Anti-transpiranter (kallas även anti-perspiranter) verkar särskilt effektivt för att minimera kraftig svettning i armhålorna genom sin huvudingrediens (som baseras på aluminiumsalter) och är också vanligen den första åtgärd som rekommenderas av dermatologer, eftersom det är ett "kosmetiskt" och icke-invasivt sätt att bekämpa svettningar.

Anti-transpiranter innehåller aluminiumsalter som aluminiumklorhydrat (ACH) eller aluminiumklorid (AC) som aktiva ämnen. De verkar på de merokrina och apokrina svettkörtlarna genom att delvis och omväxlande täppa till svettkörtelgången och minskar därigenom svettmängden som produceras. Denna tilltäppning är ofarlig. Eftersom svettmängden minskar blir huden mindre fuktig och luktar mindre. Anti-transpiranter finns som spray eller roll-on och till och med små mängder anti-transpirant kan göra en stor skillnad för svettmängden.

Illustration av svettkörtlar
Anti-transpiranter innehåller aluminiumsalter som verkar genom att delvis och tillfälligt täppa till svettkörtelgångarna.

Vid extrem svettning rekommenderar vi följande rutin:

Använd Eucerin Anti-Transpirant Roll-On med 48 timmars skydd både på kvällen innan du går och lägger dig och på morgonen. När du använder Eucerin Anti-Transpirant Roll-On med 48 timmars skydd på kvällen, kan de aktiva ingredienserna bygga upp tilltäppningen av svettkörtlarna. De spolas inte bort när du duschar och varar i minst två dagar. Därför blir produktens effekt intensivare om den används oftare.

Kvinna som använder Eucerin Anti-Transpirant Roll-on med 48 timmars skydd
När du använder Eucerin Anti-Transpirant Roll-On med 48 timmars skydd kan de aktiva ingredienserna bygga upp tilltäppningen av svettkörtlarna.

Bland alternativen för dermatologisk behandling finns:

 • Botulinum toxin type A
  (Välkänt under handelsnamnet Botox) Fungerar särskilt bra för dem som lider av axillär hyperhidros och betraktas som en av de bäst studerade behandlingarna i dag, med injektioner av det nerutoxiska ämne som bidrar till att förhindra kraftig svettning i armhålorna: Nerverna förhindras från att signallera att de merokrina svettkörtlarna ska aktiveras och svettningen förhindras. 
 • Jontofores (el-behandling)
  Den här metoden introducerar joner i huden via elektrisk ström. Elektriciteten verkar på svettkörtlarna genom att tillfälligt "stänga av" dem. Jontofores lämpar sig för behandling av fokal hyperhidros på händer och fötter. I allvarliga fall kan även kirurgisk behandling utföras på sköldkörteln. Procedurerna (som vanligen utförs med laser eller kirurgi) förhindrar signalen som talar om för kroppen att den ska svettas kraftigt. Rekommenderas för patienter som lider av allvarlig fokal hyperhidros på händer, i armhålor eller på ansiktet.
 • Medicinering med så kallade antikolinergika läkemedel
  I denna systematiska behandling bidrar signalsubstansblockeringar till att förhindra stimulering av svettkörtlarna. Dessa läkemedel har dock huvudsakligen använts för behandling av sekundär hyperhidros och har allvarliga bieffekter.

Andra åtgärder och försiktighetsåtgärder som kan hjälpa

Symptom på kraftig svettning kan förbättras genom livsstilsändringar som att du:

 • undviker starkt kryddad mat, alkohol och kaffe
 • undviker att vara i solen
 • bär kläder i naturfibrer, som bomull
 • väljer väldigt ljusa eller väldigt mörka kläder som döljer tecknen på svettning
 • skydd för armhålorna är också ett alternativ. De absorberar svett och skyddar kläderna

Kvinna som äter flingor
Vissa livsmedel kan utlösa symptomen på hyperhidros.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Du vill väl inte missa vad som händer i Eucerins härliga hudvärld. Fyll i och skicka in dina uppgifter nedan för att bli först att få de senaste nyheterna från Eucerin:

 • Läs om och testa våra nya produkter
 • Delta i tävlingar
 • Få senaste nyheterna inom hudvård
 • Få professionella hudvårdstips
 • Ta del av erbjudanden och kampanjer
 • Och mycket mer!

 

KONTAKTA EUCERIN

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar runt våra produkter
Skicka meddelande