Solkänslighet på grund av läkemedel – Känna igen symptomen och förstå orsakerna

4 min läsning
Visa mer

Många vanliga läkemedel, även receptfria, kan göra huden känsligare än normalt för solen. Ämnen som orsakar solkänslighet kan bli reaktiva eller orsaka allergiska reaktioner när de interagerar med ultraviolett (UV) ljus. I den här artikeln beskrivs orsaker, symptom och hantering av solkänslighet som uppstått till följd av läkemedel.

Vad är solkänslighet på grund av läkemedel?

Vissa läkemedel kan öka hudens känslighet mot solen.

Solkänslighet på grund av läkemedel utvecklas när en medicin, som normalt inte orsakar känslighet, genomgår en fotoaktivering när den interagerar med UV-strålningen som tränger in i huden.

Kemikalier med plana, tricykliska eller polycykliska strukturer absorberar ultraviolett ljus och dessa altererade kemikalier får ofta kutana följder (som fototoxiska eller fotoallergiska reaktioner). Eftersom det inte alltid är möjligt att sluta ta de aktuella läkemedlen är det viktigt att förstå hur huden ska skyddas mot solljus.

Vilka är symptomen på solkänslighet?

De kliniska egenskaperna av solkänslighet på grund av läkemedel kan variera, eftersom typen av reaktion, antingen fototoxisk eller fotoallergisk, beror på typen av ämne som orsakat reaktionen.

Prata med din dermatolog eller farmaceut om du är orolig för några symptom, framför allt om du har solkänslighet som beror på läkemedel eller om du är osäker på om ditt/dina läkemedel kan orsaka solkänslighet.

Vad är skillnaden mellan fototoxiska och fotoallergiska reaktioner?

Den huvudsakliga skillnaden är att fotoallergiska reaktioner uppstår när immunsystemet reagerar på den fotoaktiva kemikalien med svullnad och inflammation, medan fototoxiska reaktioner enbart uppstår på grund av att den fotoaktiva kemikalien reagerar direkt med hudcellernas membran och DNA på cellnivå och rör inte immunsystemet.

Fotoallergiska reaktioner kräver därför enbart en liten mängd av den fotoaktiva kemikalien eftersom immunsystemet är mycket känsligt, medan fototoxiska reaktioner kräver en större mängd av den fotoaktiva kemikalien (fototoxiska kemikalier varierar dock i toxicitet och därför krävs olika mängder av varje kemikalie för att en reaktion ska uppstå).

Vilka är de visuella skillnaderna mellan fototoxiska reaktioner och fotoallergiska reaktioner?

Närbild av hud med en fotoallergisk reaktion.

Medan fototoxiska och fotoallergiska reaktioner beror på olika typer av fotoaktiva kemikalier som som leder till olika biokemiska reaktioner, kan det vara svårt att skilja mellan dem vid en undersökning av den person med solkänslighet. Den största synliga skillnaden mellan de två reaktionerna är att fototoxiska reaktioner brukar se ut som kraftig solsveda som huvudsakligen är begränsad till hud som exponerats för solen, medan fotoallergiska reaktioner ser mer ut som atopiskt eksem och kan sprida sig från hud som exponerats för solen till oexponerade områden.

Fototoxiska och fotoallergiska reaktioner – vad är skillnaden?

Fototoxisk reaktion

Kliniska egenskaper
Extrem solsveda

Spridning
Enbart hud som har exponerats för solen

Immunologisk påverkan
Nej

Frekvens
Hög

Fler än en exponering för ämnet krävs
Nej

Mängd av ämnet som krävs för att orsaka solkänslighet
Stor

Reaktionstid efter exponering för fotoaktivt ämne och ljus
Minuter till timmar

Fotoallergisk reaktion

Kliniska egenskaper
Dermatit

Spridning
Huvudsakligen solexponerad hud, men kan sprida sig till andra områden som inte har exponerats för solen

Immunologisk påverkan
Ja, typ IV

Frekvens
Låg

Fler än en exponering för ämnet krävs
Ja

Mängd av ämnet som krävs för att orsaka solkänslighet
Liten

Reaktionstid efter exponering för fotoaktivt ämne och ljus
24–72 timmar

Utveckling (patogenes) för fototoxiska och fotoallergiska reaktioner

Vad orsakar solkänslighet på grund av läkemedel?

Solkänslighet kan också bero på topiskt applicerade produkter.

Både systemiska (orala) läkemedel och topiskt applicerade produkter kan orsaka solkänslighet. Därför är det viktigt att ta hänsyn till risken för solkänslighet när du väljer en fuktighetskräm eller hudlotion. Vissa antiinflammatoriska läkemedel eller värktabletter som ibuprofen kan också orsaka solkänslighet. Andra vanliga läkemedel som kan orsaka solkänslighet är antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel utan steroider, diuretika, statiner, retinoider och läkemedel mot svamp.

Vilka läkemedel kan orsaka solkänslighet?

Många vanligt förekommande läkemedel som kan orsaka solkänslighet finns nedan i tabellen Läkemedel som kan orsaka solkänslighet. Detta är dock inte en komplett lista och det finns många andra läkemedel som kan orsaka solkänslighet.

Läkemedel som kan orsaka solkänslighet

  • Kramphämmande medel (neuroleptika)
  • Antibiotika
  • Diuretika
  • Hypoglykemiska läkemedel
  • Antiinflammatoriska läkemedel utan steroider
  • PDT fotodynamisk terapi
  • Retinoider

Om du är osäker på om det/de läkemedel du använder kan orsaka solkänslighet, eller om du vill ha allmän information om vilka läkemedel som kan orsaka solkänslighet frågar du din läkare eller farmaceut.

Behandling av solkänslighet

Hur skyddar du dig på bästa sätt mot solkänslighet om du måste ta fotoaktiva läkemedel?

En kombination av rätt kläder och ett solskydd med en hög SPF rekommenderas.
Undvik solskyddsprodukter som innehåller fotokänsliga kemikalier.

Våglängderna för ljus som man vet orsakar solkänslighet vid intag av läkemedel ligger inom intervallen UVA (320–400 nm) och UVB (290–320 nm). Vissa kemikalier kan dock reagera med solljus i det synliga intervallet. Därför är det mycket viktigt att undvika solexponering.

Dessutom kan du skydda dig mot fotoaktivering av de flesta fotoaktiva läkemedel du kan behöva ta genom att ha kläder på dig och använda ett solskydd med ett effektivt UVA/UVB-filter med hög SPF (50+).

Följ alltid anvisningarna för användning av solskyddsprodukten, framför allt när det gäller hur ofta du ska applicera den. Att undvika solsveda i allmänhet bidrar också till att minska risken för solkänslighet när du måste ta läkemedel. Läs mer om hur du skyddar dig mot solsveda i ansiktet eller på kroppen.

Om du blir solöverkänslig eller är osäker ska du alltid kontakta en dermatolog för en personlig diagnos.

Våra kärnvärden

Pionjärer inom hudvård
Pionjärer inom hudvård

Vi erbjuder dermatologisk hudvård för att skydda din hud, hålla den hälsosam och strålande.

Rekommenderad av dermatologer
Rekommenderad av dermatologer

Vi jobbar tillsammans med ledande dermatologer och hudspecialister världen över för att erbjuda innovativa och effektiva hudvårdsprodukter de kan lita på och rekommendera.

Hängivna till innovation
Hängivna till innovation

I över 100 år har vi tillägnat all vår tid till forskning och utveckling inom kunskapen om hud. Vi tror på att ta fram aktiva ingredienser och lugnande formulas med hög hudvänlighet som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut, varje dag.

Produkter som kan intressera dig