Världen och hållbarhet Minska, återanvända och återvinna

Världen och hållbarhet

Att skapa den säkraste, mest effektiva och hållbara hudvården är en resa, och vi tror på kontinuerlig förbättring. Eucerin arbetar aktivt med hållbar hudinnovation. Det innebär att vi letar efter den mest hållbara lösningen i allt vi gör – från framställan av ingredienser och hur vi paketerar våra produkter, till val av leverantörer och partners där vi behandlar varandra med omsorg och respekt.

Ansvarsfulla inköp

 Eucerins leverantörer uppfyller de sociala och miljömässiga kraven i vår leverantörskod – och vi hjälper dem aktivt att uppfylla våra höga krav. 

Vi går med i kampen mot avskogning för att skydda vår planets biologiska mångfald och vårt klimat. Avskogning är en av de största drivkrafterna bakom klimatförändringarna. Utan skogar förlorar många arter sin livsmiljö och jorden »gröna lungor«. Som en del av vår kamp mot avskogning använder vi papper som är certifierat av Forest Stewardship Council (FSC) och planerar att köpa uteslutande FSC-certifierat eller återvunnet papper senast 2020.

Vi främjar aktivt allt detta för att se till att vår hudvård är lika mild mot vår planet som den är mot vår hud.

Eucerin produktsäkerhet
Eucerins uppförandekod: Att skapa Eucerinprodukter är en gemensam insats, och vi känner oss ansvariga för alla inblandade. Vår uppförandekod för leverantörer ställer höga krav på våra leverantörer och underleverantörer – samma höga krav som vi och våra anställda följer.  Vi är hängivet beslutna att skydda de mänskliga rättigheterna och tolererar inte tvångsarbete eller barnarbete, korruption eller diskriminering i vår verksamhet och försörjningskedja.

Råvaror & ingredienser

Hållbart från början

Bra saker kommer från de bästa möjliga källor. Vi ser till att allt vi har med i våra Eucerin-produkter är säkert och hälsosamt att använda – och därför strävar vi efter att alltid använda hållbart framställda råvaror där det är möjligt. Våra forskarteam fortsätter kontinuerligt att leta efter nya, ännu bättre ingredienser och alternativa källor för att minska vårt varumärkes miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Eucerin blad pelargon

Vi väljer de mest hållbara källorna

Oavsett om det är förnybart och naturligt eller syntetiskt: för Eucerin är säkerhet, kvalitet och hållbarhet toppkriterier vid anförskaffning av våra produkters ingredienser. 

Ofta är naturliga och naturbaserade ingredienser som stöder vår huds naturliga funktioner Eucerins förstahandsval. Det som också är bra med naturliga och naturbaserade ingredienser är att de är förnybara. Många av de råvaror vi använder är rikliga och självregenererande – som rapsolja eller solrosvax i vårt läppbalsam, som kommer från fält som blommar varje år. Vi strävar efter att säkerställa att våra naturliga och naturbaserade ingredienser skördas på ett hållbart sätt för att spara resurser.

Genom ett holistiskt synsätt kan syntetiska råvaror vara en tydlig fördel för både vår planet och vår hud: I många fall är syntetiskt producerade ingredienser mer rena och av mer konsekvent kvalitet. Dessutom, när en ingrediens skapas i labbet, behöver du inte fält för att odla växter och förse med vatten. I vissa fall kan detta göra syntetiskt producerade ingredienser till det mer resursvänliga valet. 

Bi samlar pollen

Vad är skillnaden mellan »naturlig« och »naturbaserad«?

Naturliga produkter som eteriska oljor är gjorda direkt från naturliga råvaror. De erhålls från dessa material genom fysikaliska processer (t.ex. destillation) eller andra beredningsförfaranden, inklusive traditionella (t. ex. extraktion med lösningsmedel) utan avsiktlig kemisk modifiering. 

För naturbaserade ingredienser bearbetas råvarorna – t. ex. kokosolja – ytterligare innan de går till våra formler - t.ex. fet alkohol. De erhålls genom definierade kemiska och/eller biologiska processer.

Naturlig vs naturbaserad
Veganska produkter: Några av våra produkter har ett fåtal ingredienser med animaliskt ursprung. Detta är t.ex  Lanolin Alcohol från ullfett från får och Cera Alba från bivax. De flesta ingredienser som används i Eucerins produkter är dock alltid, när det är möjligt, syntetiska eller plantbaserade. När det förstnämnda har använts går det inte alltid att utesluta att något animaliskt härlett råmaterial kan finnas med i den kemiska modifieringsprocessen. Om du vill veta mer om vilken av våra produkter som innehåller ett specifikt ämne så hittar du den här informationen i vår ingrediensdatabas.  Slutligen, det är en definitionsfråga om syntetiska ingredienser ska anses vara animaliska eller inte, men vi har oavsett valt att inte aktivt kommunicera några av våra produkter som veganska.

Eucerin för hållbar palmkärnolja

Några av Eucerins produkter innehåller ingredienser från palmkärnolja. Men att byta ut palmolja mot en annan växtbaserad olja är tyvärr sällan ett hållbart alternativ, eftersom kräver större odlingsmark. Vi anser att palmoljan istället behöver utvinnas hållbart, utan att resultera i avskogning.

Genom vår »Palm Sustainability Roadmap« arbetar vi mot målet att enbart köpa palmkärnolja från hållbarhetscertifierade plantage runt hela världen. Eucerins ägare Beiersdorf medverkar bland annat i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) och i FONAP (The Forum for Sustainable Palm Oil), för att skynda på utvecklingen av hållbar palmolja.

Eucerin har som mål att alla råvaror baserade på palmolja (palmkärnolja) ska komma från hållbara källor år 2020. Tills vi når vårt mål fortsätter vi att kompensera den återstående andelen av vårt upptag med hållbarhetscertifikatet (RSPO »Book and Claim«).

RSPO märke

Mikroplast

Eucerin och Beiersdorf fasade ut plastpärlor från alla våra produkter 2015, och alla våra produkter som sköljs av ska vara fria från mikroplaster* 2020. 

2015: Eucerins produkter är fria från mikroplast 
Under 2013 beslutade Eucerin att ersätta polyetenpartiklar (plastpärlor i avsköljande, rengörande kroppsvårdsprodukter) med miljövänliga alternativ. Sedan 2015 innehåller därför våra produkter istället cellulosa, kiseldioxid och ricinvax. 

Cellulosa är ett organiskt nedbrytbart material som också förekommer i växtfibrer.
Kiseldioxid har ungefär samma kemiska sammansättning som kvartssand. 
Ricinvax är ett biologiskt nedbrytbart råmaterial med en hård, vaxliknande konsistens.

2020: Eucerin utfasar alla nyloningredienser

Nyloningredienser förbättrar texturen och den sensoriska känslan hos vissa produkter, till exempel ansiktskrämer. Vårt mål är att omarbeta formulan i alla våra avsköljande (rengörande) produkter under 2020.

 

Eucerin om syntetiska polymerer
Upplösta och gelliknande syntetiska polymerer, även kallat »flytande plast«, är omdiskuterade. Enligt det nuvarande forskningsläget är upplösta och gelliknande polymerer inte en del av det globala vattenföroreningsproblemet med plast. Men då Eucerin är i framkant av hållbar innovation, stödjer vi forskningen om syntetiska polymerer, och ersätter steg för steg våra egna produkter med så kallade bio-polymerer. 

Kvinna på strand
*Hittills finns inte någon internationell definition av »mikroplast«. Eucerin har därför valt att gå på UNEP:s definition; mikroplast är fasta, ej vattenlösliga och biologiskt nedbrytbara plastpartiklar.
Vart kommer plasten i haven från?
Här ser du var plasten i haven kommer ifrån. Eucerin och Beiersdorf vidtog åtgärder tidigt och fasade ut plastpärlor från alla våra formler och fortsätter att hela tiden undersöka nya, miljömässigt säkra alternativ. Bildkälla: http://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/

Hawaiian Reef Safe

Inget av Eucerins europeiska solskyddsprodukter innehåller de kemiska UV-filtren oxybenzon och oktinoxat – ingredienser som misstänks ha betydande skadliga effekter på korallrev. Våra europeiska solskyddsmedel överensstämmer därför med en Hawaiisk lag som antogs 2018 som förbjuder användningen av dessa ingredienser i solskyddsmedel på plats. För att hålla oss à jour med hållbarhetsfrågor övervakar vi kontinuerligt nya vetenskapliga rön och bedömer dem i förhållande till de ingredienser vi använder i våra produkter – redo att vidta åtgärder om det anses nödvändigt. Läs mer om vårt Hawaiian Reef Safe-åtagande.

Kungsfiskare

Förpackning

En hållbar förpackningsfilosofi

Vi vill se till att allt som innefattar våra produkter är hållbart – inklusive det första du ser av varje Eucerinprodukt - dvs dess förpackning.

Redan 2009 satte vi miljövänliga förpackningar på vår dagordning. Efter principen »undvika, minska, återanvända och återvinna« använder vi och utvecklar förpackningar som håller dina Eucerin-produkter säkert fräscha medan vår påverkan på miljön gradvis blir lägre och lägre.

Kungsfiskare

Mindre = mer

Dosering Eucerinprodukt

Att använda mindre material till våra förpackningar sparar värdefulla resurser och hjälper till att undvika avfall. Och genom att t ex fylla på din Eucerin pH5 Shower Oil från en refill istället för att köpa en ny flaska kan du spara 75 procent avfall!

Återvinning: Runt och runt igen

Eucerin Thiamidol

Vi arbetar mot en cirkulär ekonomi genom att i allt högre grad använda återvunnet material i våra förpackningar. På så sätt bidrar Eucerin till Beiersdorfs mål om 25 procent av återvunnet material i plastförpackningar i Europa senast 2025. En betydande del av Eucerins förpackningar kan redan återvinnas. Och som en del av Beiersdorfs 2025-mål strävar vi efter 100% återvinningsbara, komposterbara eller återanvändbara förpackningar före det datumet.

Produktion

Ett bra sätt att göra saker

Vi investerar mycket energi i att utveckla de bästa möjliga formlerna för din hud. Vi köper in ingredienser som är säkra, stödjande av vår huds naturliga funktioner och mer och mer köper vi in råvaror som är miljövänliga.

Naturligtvis sträcker sig vårt engagemang för att skydda vår planet och våra samhällen också till hur vi producerar våra produkter. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck, spara energi och säkerställa goda arbetsförhållanden för alla som är involverade.

Kvinna i sädesfält
Ansvar längs hela näringskedjan

Vårt energiförbrukningsengagemang

Vi är fast beslutna att minska vårt koldioxidavtryck – och våra energimål är ambitiösa. Senast 2025 vill vi minska våra energirelaterade koldioxidutsläpp med 70 procent jämfört med 2014. För varje produkt vi tillverkar!

I slutet av 2019 nådde vi målet att endast använda förnybar energi – var vi än tillverkar våra produkter – vilket kommer minska våra utsläpp av växthusgaser avsevärt.

Vindkraftverk vid kusten

Avfallsminskning

Avfall är en resurs

Inget av våra etablerade produktionscentra skickar avfall till soptippar. I stället återvinns eller förbränns allt avfall för att skapa värme och el. Detta betyder att vårt produktionsavfall inte hamnar ute i miljön utan avfallet blir till nytt material eller används som energikälla.

Att hålla avfall borta från soptippar är bara en sida av myntet. Mindre övergripande avfall innebär mindre föroreningar och mindre förbrukning av värdefulla resurser. Därför fortsätter vi att förbättra våra planerings- och produktionsprocesser för att undvika avfall var vi än kan. 

Eucerin förpackning

KONTAKTA EUCERIN

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar runt våra produkter
Skicka meddelande

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om Eucerin
Prenumerera