Eczema causes stress

Att leva med atopisk dermatit Hur påverkar det sömnen och livskvaliteten?

Atopisk dermatit påverkar dem som lever med sjukdomen, både fysiskt och psykiskt.
Den här artikeln tittar på vad som gör sjukdomen så besvärlig att leva med. Vi sammanfattar forskningsresultaten vad gäller kopplingen mellan atopisk dermatit, sömnbrist och en negativ psykologisk påverkan och ger förslag på hur man kan lindra och lugna huden för att få en bättre livskvalitet.

Här är våra bästa produktval för atopisk dermatit:

De fysiska effekterna av atopisk dermatit

Atopisk hud kan uppstå var som helst på kroppen och platsen kan variera beroende på ålder, men oavsett var det uppstår är den torr, röd, kliande och irriterad. Du kan läsa mer om de områden som oftast drabbas av atopisk dermatit i Atopisk dermatit på olika ställen på kroppen och Atopisk dermatit i ansiktet

Atopisk dermatit karaktäriseras av två faser:

  • Den akuta fasen då huden blossar upp och kliar och är som mest irriterad
  • Den icke-akuta perioden mellan utbrotten då huden är lugnare

Du kan läsa mer om dessa två faser i Att förstå atopisk dermatit och Att identifiera och hantera utbrott.

Den akuta fasen är den svåraste att hantera oavsett den drabbades ålder. Den naturliga reaktionen är att riva hud som kliar, men rivandet gör bara saker och ting värre. Då sprids bakterier, klådan blir värre och det kan uppstå skador på huden. Du kan läsa mer om utbrottsfasen i Att identifiera och hantera utbrott.

Men de fysiska effekterna innebär mer än vad som syns på huden:

Dagtid: Den kliande huden kan göra det svårt för de drabbade att fokusera på annat: barn med atopisk dermatit kämpar med att koncentrera sig i skolan och vuxna har svårt att fokusera på arbetet. Barn kan ha svårt att delta i aktiviteter fullt ut (t.ex. kan kloret i simbassänger orsaka en reaktion hos vissa som begränsar deras förmåga att delta). Vissa fall av Vuxen atopisk dermatit som exempelvis Atopisk dermatit på händerna kan göra det svårt eller omöjligt att ha vissa yrken.

Nattetid: De drabbade kan ha svårt att somna och vaknar ofta på natten för att det kliar. Forskning visar att 60 procent av de drabbade upplever sömnbrist orsakad av klåda och ömhet. Sömnbristen kan ha stor påverkan på det allmänna humöret, hälsan och utvecklingen. Och, som alla föräldrar vet, om ens barn är vaket på natten är föräldrarna oftast också det. Föräldrar, vårdgivare och partners kan också uppleva sömnsvårigheter. 

Ichy skin is distracting and stressful
Kliande hud kan vara väldigt störande
Eczema and sleep: constant scratching causes sleepless nights
Ständigt rivande kan skada huden och orsaka sömnlösa nätter

De psykologiska effekterna av atopisk dermatit

Atopisk dermatit har även ett mentalt pris, förutom det fysiska. Röd, ibland sårig, hud påverkar en persons utseende. Ständigt rivande gör att de drabbade sticker ut och folk lägger märke till dem. Dessa avvikelser i utseende och beteende kan orsaka problem och låg självkänsla, svårigheter med relationer med kollegor och partners, mobbning, diskriminering och socialt utanförskap. 

Att leva med atopisk dermatit kan vara väldigt stressande. Men själva stressen är också en stark utlösande orsak till sjukdomen som kan förvärra symtomen och göra saker och ting värre.

Atopisk dermatit och livskvalitet

En ny koreansk studie på ett urval av nästan 12 000 personer upptäckte att vuxna med atopisk dermatit har betydligt lägre livskvalitet och högre stress än personer utan sjukdomen.

Enbart titeln på en forskningsstudie från 2006, ”Quality of life and childhood atopic dermatitis: the misery of living with childhood eczema” (sv. ung.: Livskvalitet och atopisk dermatit i barndomen: eländet med att leva med barneksem), säger allt om den stress som sjukdomen kan orsaka unga människor. 

Det kan också vara svårt att se andra ha det svårt. Föräldrar till spädbarn och barn med atopisk dermatit kan känna ångest, skuld, hjälplöshet och depression. En annan rapport konstaterar att den begränsning av livskvalitet som barneksem innebär har visat sig vara större eller lika stor som andra vanliga barnsjukdomar, såsom astma och diabetes, vilket understryker vikten av eksem som en stor kronisk barnsjukdom.

atocontrol
Atopisk dermatit kan orsaka betydande psykisk stress

Har atopisk dermatit några andra effekter?

Sjukdomen kan även få stora ekonomiska konsekvenser för enskilda familjer och för samhället i stort.

Behandlingen kan vara dyrbar för familjer med låg inkomst och eftersom sjukdomen blir allt vanligare i västvärlden kommer detta troligtvis att bli ett allt större problem. Statistik visar att sjukdomen orsakar ett stort antal dagar med sjukfrånvaro (från skola eller arbete). Med tiden kommer detta att innebära ett stort tryck på hälso- och sjukvården.

Hur kan jag minska den påverkan som atopisk dermatit har på mitt liv?

Tyvärr finns inget botemedel för atopisk dermatit, men det finns mycket du kan göra för att ta hand om din eller ditt barns atopiska hud och hjälpa till att minska och lindra symtomen:

Effektiv medicinsk behandling och bra hudvård

Forskning har visat att medicinsk behandling kan förbättra livskvaliteten. Regelbunden och lämplig hudvård kan förbättra hudens tillstånd och ge en bättre sömn.

En icke-medicinsk produkt som Eucerin AtoControl Acute Care Cream kan användas tillsammans med en medicinsk produkt för att lugna huden under ett utbrott. Eucerin AtoControl Acute Care Creme har kliniskt och dermatologiskt visat sig ge betydande förbättringar på sömn och livskvalitet när det följs upp med Eucerin AtoControl Lotion. Du kan läsa mer i Hur man sköter om ung atopisk hud och Hur man sköter om vuxen atopisk hud.

Less stress: Eucerin products help to improve quality of life
Eucerin AtoControl Acute Care Cream förbättrar sömnen och livskvaliteten

Undvik potentiella utlösande orsaker

Att identifiera och undvika potentiella utlösande orsaker är ett annat viktigt steg för att skjuta upp och minska symtomen. Du kan läsa om potentiella utlösande orsaker till atopisk dermatit och hur man undviker dem i Att förstå atopisk dermatit. Om ditt spädbarn eller barn lider av den här sjukdomen ger Atopisk dermatit hos spädbarn och barn dig råd om de utlösande orsaker som oftast kopplas till små barn och hur man undviker dem.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Du vill väl inte missa vad som händer i Eucerins härliga hudvärld. Fyll i och skicka in dina uppgifter nedan för att bli först att få de senaste nyheterna från Eucerin:

  • Läs om och testa våra nya produkter
  • Delta i tävlingar
  • Få senaste nyheterna inom hudvård
  • Få professionella hudvårdstips
  • Ta del av erbjudanden och kampanjer
  • Och mycket mer!